Ενημερωτική εκδήλωση για τα ζωικά υποπροϊόντα και το μητρώο αποβλήτων τροφίμων από το Ινστιτούτο Προϊόντων Κρέατος

02 November 2022

Ενημερωτική εκδήλωση για τα ζωικά υποπροϊόντα και το μητρώο αποβλήτων τροφίμων από το Ινστιτούτο Προϊόντων Κρέατος

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ – Ι.Π.Κ., μια πρωτοβουλία του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος – ΣΕΒΕΚ, που φιλοδοξεί να ενώσει την επιστήμη (ακαδημαϊκούς, ερευνητές, κλπ.), τους κρατικούς φορείς και την επιχειρηματική κοινότητα του κλάδου των προϊόντων επεξεργασίας κρέατος, διοργανώνει, στις 23 Νοεμβρίου, ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση, σχετικά με τη Διαχείριση των Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ) και το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων Τροφίμων (ΗΜΑΤ), δύο καίριας σημασίας ζητήματα για τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Προκειμένου να αποσαφηνιστεί το πνεύμα και το γράμμα του νομοθέτη, για τα δύο εν λόγω θέματα, το Ινστιτούτο Προϊόντων Κρέατος προσκαλεί εκπροσώπους των συναρμόδιων υπουργείων, προκειμένου να παρουσιάσουν την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και εκπροσώπους των εμπλεκομένων επιχειρήσεων (κρέατος, διαχείρισης αποβλήτων, κ.λπ.) προκειμένου να συζητήσουν τα σημεία αιχμής και να καταθέσουν τις απόψεις τους, την Τετάρτη 23/11/2022 και ώρα 4.00μμ στην αίθουσα του ΒΕΑ, Ακαδημίας 18, Αθήνα.

Η ημερίδα απευθύνεται σε εμπειρογνώμονες, εξειδικευμένους επιστήμονες, επιχειρηματίες, εκπροσώπους επαγγελματικών οργανώσεων και κοινωνικών φορέων, κυβερνητικούς αξιωματούχους, στελέχη των επιχειρήσεων του κλάδου, προμηθευτές πρώτων και βοηθητικών υλών, πανεπιστημιακούς, καθώς και εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Τα ερωτήματα που θα τεθούν, μεταξύ άλλων, στην εκδήλωση, είναι τα εξής:

  • Έχει νόημα να γίνονται καταχωρήσεις των ίδιων στοιχείων σε δυο διαφορετικές βάσεις δεδομένων, δυο υπουργείων ή μπορεί να υπάρξει εξαίρεση των ΖΥΠ από το ΗΜΑΤ;
  • Πότε θεωρείται ένα προϊόν κατεργασίας απόβλητο;
  • Πως πρέπει να το διαχειριστεί μια εγκατάσταση του κλάδου των Προϊόντων Επεξεργασίας Κρέατος;
  • Είναι έτοιμη η πλατφόρμα του ΗΜΑΤ και ποιος είναι ο μορφότυπός της;
  • Ποιες είναι οι βασικές διαφορές από την πλατφόρμα των ΖΥΠ;
  • Πως πρέπει να διαχειρισθούν τα ΖΥΠ οι αλυσίδες Super Market με τα πολλά καταστήματα λιανεμπορίου;
  • Πως πρέπει να διαχειρισθεί τα ΖΥΠ ο κλάδος της Μαζικής Εστίασης;
  • Ποια είναι η άποψη της επιστημονικής κοινότητας (τροφίμων, περιβάλλοντος, κλπ);
  • Εκτός του Οδηγού διαχείρισης των ΖΥΠ στα SM, θα εκδοθούν αντίστοιχοι Οδηγοί και για τους λοιπούς κρίκους της παραγωγικής διαδικασίας;
  • Ποιες μονάδες είναι ενδεδειγμένες για την παραλαβή και επεξεργασία των ΖΥΠ (Αποτέφρωσης, Βιοαερίου, Παρασκευής τροφών για ζώα συντροφιάς);

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε απευθυνθείτε στη Γραμματεία ΣΕΒΕΚ, 210 3253237, sevek@sevek.gr.

02 November 2022
Banner