Εγκρίθηκε ο νέος Κανονισμός για την προώθηση αγροτικών προϊόντων

16 October 2014

Εγκρίθηκε ο νέος Κανονισμός για την προώθηση αγροτικών προϊόντων

Με την αρνητική ψήφο Βρετανίας, Ολλανδίας και Σουηδίας, το Συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησε στις 13 Οκτωβρίου τον νέο Κανονισμό σχετικά με τα μέτρα προώθησης αγροτικών προϊόντων. Με τη δημοσίευση του νέου Κανονισμού είναι αυτονόητο ότι καταργείται ο προηγούμενος σχετικός Κανονισμός 3/2008.
Η Ε.Ε., προκειμένου να υπογραμμίσει τη σημασία που αποδίδει στην προώθηση αγροτικών προϊόντων, έχει προβλέψει μια σταδιακή αλλά σημαντική αύξηση των χρημάτων που θα διαθέσει: έτσι, η χρηματοδότηση των σχεδίων που θα υποβληθούν θα ανέλθει από 61,5 εκατ. ευρώ πέρυσι, σε 200 εκατ. ευρώ μέχρι το 2020. Επιπλέον, με τον νέο Κανονισμό αναμένεται να διευκολυνθεί η υλοποίηση των προγραμμάτων αλλά και να αυξηθεί η κοινοτική υποστήριξη για σχέδια προώθησης σε τρίτες χώρες.
Οι εν λόγω ενέργειες αποτελούνται ιδίως από ενέργειες δημοσίων σχέσεων και ενημερωτικές εκστρατείες και μπορούν επίσης να λαμβάνουν τη μορφή συμμετοχής σε εκδηλώσεις, εμποροπανηγύρεις και εκθέσεις εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς σημασίας.
Προγράμματα μπορούν να προτείνουν: επαγγελματικές ή διεπαγγελματικές οργανώσεις, οργανώσεις παραγωγών ή ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, αλλά και φορείς του αγροδιατροφικού τομέα που έχουν στόχο την ενημέρωση σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα και την προώθηση των τελευταίων.
Σημειώνεται ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης στα απλά προγράμματα στην εσωτερική αγορά καλύπτει το 70% των επιλέξιμων για στήριξη δαπανών. Η συνεισφορά στα απλά προγράμματα σε τρίτες χώρες καλύπτει το 80% των επιλέξιμων για στήριξη δαπανών. Για τις περιπτώσεις πολυπρογραμμάτων, δηλαδή προγραμμάτων που τα προτείνουν τουλάχιστον δύο οργανώσεις προερχόμενες από δύο ή περισσότερα κράτη-μέλη, η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης καλύπτει το 80% των επιλέξιμων δαπανών. Τα ποσοστά που αναφέρονται παραπάνω αυξάνονται σε 85% σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της αγοράς, απώλειας εμπιστοσύνης των καταναλωτών ή άλλων συγκεκριμένων προβλημάτων.
Το σχέδιο του Κανονισμού που ενέκρινε τη Δευτέρα το Συμβούλιο, μπορείτε να αναζητήσετε εδώ.

16 October 2014
Banner
Banner