Αυξάνεται η συνδεδεμένη στο βόειο κρέας

20 July 2023

Αυξάνεται η συνδεδεμένη στο βόειο κρέας

Στα 134,5€ ανά επιλέξιμο θηλυκό ζώο αυξάνεται η συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα του βόειου κρέατος. Με νέα απόφαση που υπέγραψε στις 14/7 και δημοσιεύτηκε στις 19/7 σε ΦΕΚ, ο Λευτέρης Αυγενάκης τροποποίησε τη σχετική απόφαση του Γ. Γεωργαντά (2119/27-4-2023), όπου είχε καθοριστεί το ποσό των 114€ ανά επιλέξιμο θηλυκό ζώο, για το έτος ενίσχυσης 2022.

Με τη νέα απόφαση (375/224528) το άρθρο 1, αντικαθίσταται ως εξής:

«Τον καθορισμό του ύψους της συνδεδεμένης ενίσχυσης στο ποσό των 134,5 € ανά επιλέξιμο θηλυκό ζώο, για το έτος ενίσχυσης 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 1639/65123/15-06-2017 υπουργικής απόφασης “Λεπτομέρειες εφαρμογής της χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του βόειου κρέατος σύμφωνα με το άρθρο 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής από το έτος 2017 και εφεξής” (Β’ 2212), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά».

Υπενθυμίζουμε ότι ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας ζητά η ενίσχυση να ανέβει στα 200€ / αγελάδα.

20 July 2023
Banner