Έρχεται η «οικολογική σήμανση» στα τρόφιμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο

04 May 2023

Έρχεται η «οικολογική σήμανση» στα τρόφιμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο

Eνώ η διαβούλευση στην Ε.Ε. σχετικά με το Nurti-Score συνεχίζεται, η οικολογική σήμανση καταναλωτικών προϊόντων στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιείται για μη εδώδιμα προϊόντα από τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Όμως, η ιδέα της ύπαρξης ενός ολοκληρωμένου περιβαλλοντικού σήματος για τα τρόφιμα αναφέρθηκε για πρώτη φορά το 2008 και αναγνωρίστηκε εκείνη την εποχή ως εξαιρετικά περίπλοκη για ανάπτυξη και επικοινωνία στους καταναλωτές. Παρ’ όλα αυτά έγιναν συντονισμένες προσπάθειες ώστε να υποστηριχτεί μια αντίστοιχη προσέγγιση.

Τον Νοέμβριο του 2022 το Carbon Cloud δημοσίευσε μια έκθεση με τίτλο «Οι Βρετανοί μιλούν για τις κλιματικές επιπτώσεις που προκαλούν τα τρόφιμα». Τα ευρήματά τους έδειξαν ότι το 35% του κοινού δεν υποστηρίζει τις ετικέτες, με τις ανησυχίες σχετικά με τη χειραγώγηση πληροφοριών (22%) και το κόστος των προϊόντων (13%) να έχουν υψηλότερη βαθμολογία. Από το σύνολο το 41% ​​ήταν ουδέτερο και το υπόλοιπο 24% υποστήριξε την ιδέα της επισήμανσης.

Πιο πρόσφατα, η έρευνα «Food and you 2» της FSA που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2023 αποκάλυψε ότι οι περισσότεροι ερωτηθέντες είχαν κάνει αλλαγές στις διατροφικές τους συνήθειες τους τελευταίους 12 μήνες. Αποκάλυψε ότι οι κύριες ανησυχίες τους ήταν οι τιμές των τροφίμων (66%), η σπατάλη τροφίμων (60%) και η ποσότητα ζάχαρης στα τρόφιμα (59%).

Το 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να εισαγάγει ένα υποχρεωτικό σύστημα διατροφικής επισήμανσης σε όλα τα κράτη-μέλη ως μέρος της στρατηγικής της από το αγρόκτημα στο πιάτο.

Οι εταιρείες θα πρέπει να τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους σχετικά με τη βιωσιμότητα, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία Product Environmental Footprint (Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα Προϊόντος) (PEF) που βασίζεται στις αρχές της Αξιολόγησης του Κύκλου Ζωής (LCA). Αυτή η διαδικασία θα μετρήσει την περιβαλλοντική απόδοση ενός προϊόντος σε όλη την αλυσίδα αξίας, από την εξόρυξη πρώτων υλών έως το τέλος της ζωής του, χρησιμοποιώντας 16 κατηγορίες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως η κλιματική αλλαγή, η χρήση νερού, η ρύπανση και η χρήση γης. Στόχος είναι να βοηθηθούν οι εταιρείες που κάνουν ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων τους και να βοηθηθούν έτσι και οι καταναλωτές ώστε να κάνουν πιο στοχευμένες επιλογές.

Υπήρξε κριτική για την υπερβολική έμφαση στις εκπομπές άνθρακα σε σύγκριση με άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την απουσία μιας συμφωνημένης μεθοδολογίας LCA που οδηγεί σε διαφορετικά αποτελέσματα για το ίδιο προϊόν.

Όλες αυτές οι αβεβαιότητες και οι ανησυχίες από διάφορους παραγωγούς τροφίμων και μεμονωμένα κράτη-μέλη οδήγησαν την Ε.Ε. να καθυστερήσει την κυκλοφορία των οικολογικών σημάτων μέχρι αργότερα το 2023, ωστόσο, καθώς το PEF βασίζεται σε συμφωνημένα πρότυπα πλήρους κύκλου ζωής και πρωτόκολλα αποδεκτά παγκοσμίως από ακαδημαϊκούς, την κοινωνία των πολιτών και τη βιομηχανία, ανεξάρτητα από τις ελλείψεις, πρόκειται να γίνει το νέο υποχρεωτικό πρότυπο της Ε.Ε. για την αξιολόγηση των πράσινων πιστοποιήσεων.

Τον Ιανουάριο του 2023 δημοσιεύθηκε μια ανεξάρτητη ανασκόπηση των δεσμεύσεων του Ηνωμένου Βασιλείου από τον βουλευτή Chris Skidmore, η οποία εκθέτει περισσότερες από 100 προτάσεις σε όλους τους τομείς για την επίτευξη του καθαρού μηδενικού στόχου του Ηνωμένου Βασιλείου έως το 2050. Η έκθεση υποστηρίζει πως «απαιτείται κυβερνητική υποστήριξη για την ανάπτυξη της οικολογικής σήμανσης για τους καταναλωτές» και ότι «αυτό πρέπει τελικά να ενσωματωθεί με τα διεθνή πρότυπα, λόγω των διασυνοριακών αλυσίδων εφοδιασμού για πολλά προϊόντα που πωλούνται στο ΗΒ".

Πηγή: euromeatnews.com

04 May 2023
Banner