Ζαμπέλας: «Η σημασία και η χρησιμότητα του ΕΦΕΤ στην Ελλάδα του σήμερα»

02 June 2021

Ζαμπέλας: «Η σημασία και η χρησιμότητα του ΕΦΕΤ στην Ελλάδα του σήμερα»

Προσκεκλημένος ομιλητής στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παχυσαρκίας με την εναρκτήρια ομιλία του Συνεδρίου ήταν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ., Αντώνιος Ζαμπέλας, καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Εταιρείας Διατροφής.

Με την εισήγησή του με τίτλο «Η σημασία και η χρησιμότητα του ΕΦΕΤ στην Ελλάδα του σήμερα» ο Πρόεδρος του Ε.Φ.Ε.Τ. έθεσε το στίγμα και το πλέγμα πολιτικών του φορέα για την υποστήριξη της υγιεινής και ασφαλούς διατροφής. Παρουσίασε τον κεντρικό ρόλο του φορέα στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχων στον τομέα των τροφίμων και τις πολυεπίπεδες δράσεις του με στόχο την προάσπιση της δημόσιας υγείας και των συμφερόντων του Έλληνα καταναλωτή.

Συγκεκριμένες δράσεις του Ε.Φ.Ε.Τ. προς την κατεύθυνση της υποστήριξης υγιεινών διατροφικών επιλογών που μειώνουν τον κίνδυνο παχυσαρκίας και των συνοδών μεταβολικών νοσημάτων, περιλαμβάνουν δράσεις για τη μείωση του αλατιού σε διάφορες κατηγορίες τροφίμων που καταναλώνονται ευρέως στην Ελλάδα, αλλά και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων (γενικός πληθυσμός, επιχειρήσεις τροφίμων, επαγγελματίες υγείας).

Η αυξημένη κατανάλωση trans λιπαρών συνδέεται, επίσης, με τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων. Στο πλαίσιο των δράσεων μείωσης τους, ο Ε.Φ.Ε.Τ. έχει προβεί τα τελευταία χρόνια τόσο σε δράσεις ενημέρωσης όλων των εμπλεκόμενων, όσο και σε δράσεις παρακολούθησης της περιεκτικότητας αυτών των λιπαρών σε διαφορετικές κατηγορίες τροφίμων στην Ελληνική αγορά.

Επιπλέον, στην εναρκτήρια ομιλία προβλήθηκαν οι εργασίες που συντονίζονται από τον Ε.Φ.Ε.Τ. σχετικά με τα εμπλουτισμένα τρόφιμα καθώς και οι δράσεις που αφορούν στην επισήμανση των τροφίμων προκειμένου οι καταναλωτές να προβαίνουν σε συνειδητές επιλογές τροφίμων.

Σημαντική θέση στο πλέγμα των ενεργειών του Ε.Φ.Ε.Τ. έχουν οι συμμετοχές του σε ευρωπαϊκά και διεθνή θεσμικά όργανα όπως την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων («EFSA»), τον «Codex Alimentarius», το «INFOSAN» και το «The EU Food Fraud Network».

Αξιοσημείωτη είναι και η συμμετοχή του Ε.Φ.Ε.Τ. σε ερευνητικές συμπράξεις με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς όφελος των πολιτών, μέσω χάραξης πολιτικών.

Ο Πρόεδρος του Ε.Φ.Ε.Τ. τόνισε τις δράσεις του φορέα προς την αντιμετώπιση νέων φαινομένων απειλής των συμφερόντων του καταναλωτή, όπως η νοθεία και η απάτη με την εξειδικευμένη Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και το ειδικό Τμήμα Δολίων Πρακτικών και Νοθείας.

Στο πλαίσιο αυτά παρουσιάστηκαν τα επιτεύγματα του Ε.Φ.Ε.Τ. σχετικά με τους ελέγχους του εν μέσω πανδημίας. Πολύτιμες χαρακτηρίστηκαν από τους συμμετέχοντες του Συνεδρίου, οι δωρεάν ηλεκτρονικές εκδόσεις των Οδηγών του Ε.Φ.Ε.Τ. προς τις βιομηχανίες τροφίμων, τη μαζική εστίαση και τους πολίτες για τις ορθές πρακτικές στο χειρισμό των τροφίμων στο σπίτι και την προστασία του προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων.

02 June 2021
Banner
Banner