ΥΠΑΑΤ: Υποχρεωτική καταγραφή και Ηλεκτρονικό Μητρώο Εμπόρων Ζώντων Ζώων

12 November 2018

ΥΠΑΑΤ: Υποχρεωτική καταγραφή και Ηλεκτρονικό Μητρώο Εμπόρων Ζώντων Ζώων

Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική καταγραφή όλων των εμπόρων ζώντων ζώων της χώρας (τύπου Α ή τύπου Β) σε ηλεκτρονική διαδικτυακή εφαρμογή, υπέγραψαν ο υπουργός ΥΠΑΑΤ Στ. Αραχωβίτης και η υφυπουργός Ολ. Τελιγιορίδου. Η ίδια Απόφαση προβλέπει και την τήρηση ηλεκτρονικού μητρώου εμπόρων ζώντων ζώων, με σκοπό την επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των κτηνιατρικών ελέγχων. Το Μητρώο καταρτίζεται και τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής).

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο κείμενο της Απόφασης (ΦΕΚ Β' 4919/05-11-2018), η εγγραφή στο Μητρώο συνίσταται στην καταχώρηση των ακόλουθων στοιχείων:
α) όνομα ή επωνυμία του εμπόρου
β) τύπος του εμπόρου (Α ή Β)
γ) διεύθυνση της έδρας του εμπόρου, καθώς και διευθύνσεις όλων των εγκαταστάσεων αυτού (εφόσον πρόκειται για έμπορο τύπου Α)
δ) τηλέφωνο
ε) αριθμός έγκρισης (για τους υφιστάμενους εγγεγραμμένους εμπόρους)
στ) είδος του ζώου που αυτός εμπορεύεται
ζ) όνομα του ορισθέντος υπεύθυνου
η) διεύθυνση του υπευθύνου
θ) ο κωδικός μεταφορέα, εφόσον υπάρχει η σχετική έγκριση.

Εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και του φακέλου από τον έμπορο και εφόσον διαπιστωθεί από τον έλεγχο ότι ο φάκελος είναι πλήρης και ο υπόχρεος πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταχώρησης, η αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύει η επιχείρηση, εγκρίνει ηλεκτρονικά την αίτηση και η εγγραφή ολοκληρώνεται με τη χορήγηση του αριθμού καταχώρησης, που δίνεται αυτόματα από το σύστημα. Η έγκριση αυτή ισχύει από την επομένη της εκδόσεως και για τρία (3) χρόνια. Η εγγραφή ανανεώνεται κάθε τρία έτη με την εκ νέου ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών.

Δείτε εδώ όλες τις λεπτομέρειες της Απόφασης.

12 November 2018
Banner