Χρήσιμο εργαλείο για την κτηνοτροφία και το περιβάλλον, από τον FAO

29 August 2016

Χρήσιμο εργαλείο για την κτηνοτροφία και το περιβάλλον, από τον FAO

Ένα νέο, διαδραστικό και εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο δημιούργησε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), με σκοπό να καταστεί η κτηνοτροφία πιο παραγωγική και με λιγότερες συνέπειες στο παγκόσμιο κλίμα. Πρόκειται για το GLEAM-i, που επιτρέπει στους κτηνοτρόφους, στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στους επιστήμονες να υπολογίσουν την παραγωγή κρέατος, γάλακτος και αυγών, καθώς και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

GLEAM-i είναι η συντομογραφία για το Global Livestock Environmental Assessment Model interactive (Διαδραστικό Μοντέλο Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης της Παγκόσμιας Κτηνοτροφίας), και το δίνει ευρέως προς χρήση ο FAO παρέχοντας απαντήσεις σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Για παράδειγμα: Εάν είστε ένας μικρός κτηνοτρόφος, πώς μπορείτε να πάρετε περισσότερο γάλα, κρέας ή αυγά από τα ζώα σας; Εάν έχετε καθήκον τη χάραξη πολιτικής, ποιες πρακτικές μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την κτηνοτροφία θα πρέπει FAO GLEAM1
να στηρίξετε;

Το GLEAM-i είναι έτσι φτιαγμένο ώστε μπορεί να το «τρέξει» οποιοσδήποτε έχει στον υπολογιστή του την εφαρμογή Excel: μεμονωμένος κτηνοτρόφος, συλλογικοί φορείς, κοινοτικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές. Περιλαμβάνει μεταβλητές, όπως: χώρες και περιοχές, αριθμός και είδος ζώων (γαλακτοπαραγωγών ή κρεοπαραγωγών), παραγωγικά συστήματα, ζωοτροφές, διαχείριση της κοπριάς, ειδικές συνθήκες εκτροφής. Ο FAO εκτιμά ότι με εφικτές και οικονομικές αλλαγές, οι κτηνοτρόφοι μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή και να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά περίπου ένα τρίτο. Έτσι, τα στελέχη του Οργανισμού υποστηρίζουν ότι οι ακριβείς πληροφορίες σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της κτηνοτροφίας θα βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους να πάρουν κατάλληλες αποφάσεις: «Για παράδειγμα, οι κυβερνήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν το GLEAM-i για να προετοιμάσουν εθνικές απογραφές και να αναπτύξουν πολιτικές που θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα στην εκτροφή ζώων, στις ζωοτροφές και στη διαχείριση της κοπριάς».

Περισσότερες πληροφορίες και το ίδιο το GLEAM-I, θα βρείτε εδώ.

29 August 2016
Banner