Χρηματοδότηση 200 εκατ. ευρώ θα εγκρίνει η Κομισιόν το 2020 για προώθηση ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων

19 November 2019

Χρηματοδότηση 200 εκατ. ευρώ θα εγκρίνει η Κομισιόν το 2020 για προώθηση ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων

Το 2020 η Κομισιόν θα εγκρίνει τη διάθεση άνω των 200 εκατ. ευρώ για να χρηματοδοτήσει εκστρατείες προώθησης γεωργικών προϊόντων στην Ε.Ε. και σε Τρίτες Χώρες.

Αυτό ανακοίνωσε σήμερα, περιγράφοντας τις βασικές προτεραιότητες στήριξης στο πλαίσιο των προγραμμάτων που κατ’ έτος εγκρίνει ανάμεσα στις πολλές προτάσεις προώθησης ενός ή περισσότερων προϊόντων, τις οποίες υποβάλλουν φορείς και οργανισμοί του αγροδιατροφικού τομέα.

Αυτή η πολιτική της Ε.Ε. έχει στόχο να βοηθήσει τον κλάδο αγροδιατροφικών προϊόντων να επωφεληθεί από την αναπτυσσόμενη και ολοένα πιο δυναμική παγκόσμια αγορά, να ενημερώσει για τα ευρωπαϊκά συστήματα ποιότητας, όπως οι Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ, προϊόν εξόχως απόκεντρων περιοχών της Ε.Ε.) ή τα βιολογικά προϊόντα, και να βοηθήσει τους παραγωγούς να αντιμετωπίσουν αναταράξεις της αγοράς.

Στόχος είναι επίσης οι εκστρατείες που θα επιλεγούν, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την κατανάλωση των ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων, να αυξήσουν το προφίλ τους και το μερίδιό αγοράς στις υπό στόχευση χώρες.

Για το 2020, περισσότερο από το ήμισυ του προϋπολογισμού (118 εκατ. ευρώ) θα δοθεί σε εκστρατείες που στοχεύουν σε αγορές εκτός της Ε.Ε. με δυναμική ανάπτυξης, όπως ο Καναδάς, η Κίνα, η Ιαπωνία, η Κορέα, το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα προγράμματα που θα επιλεγούν, επιδιώκεται επίσης να εστιάζουν στα υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας, καθώς και στην ποικιλία και τις παραδοσιακές πτυχές των αγροδιατροφικών προϊόντων της Ε.Ε.

Τέλος, για τις καμπάνιες που θα απευθύνονται σε αγορές-στόχους εντός Ε.Ε., η έμφαση θα δοθεί στην προώθηση της υγιεινής διατροφής και στην αύξηση, στο πλαίσιο της ισορροπημένης διατροφής, της κατανάλωσης φρέσκων φρούτων και λαχανικών.

Όσοι οργανώσεις και φορείς επιθυμούν να υποβάλλουν πρόταση για την προώθηση αγροτικών προϊόντων μόνοι τους ή από κοινού με άλλους οργανισμούς της ίδιας ή άλλης χώρας της Ε.Ε., θα αναμένουν την σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων που θα δημοσιευθεί τον Ιανουάριο του 2020.

Επισημαίνεται ότι για τις προτάσεις που θα εγκριθούν το 2020, χρηματοδότηση 100 εκατ. ευρώ διατίθεται για απλά προγράμματα (από φορείς μίας χώρα), ενώ 91,4 εκατ. ευρώ προορίζονται για πολλαπλά προγράμματα (από φορείς περισσότερων της μίας χωρών).

19 November 2019
Banner