Χαλάρωση κανόνων για δάνεια σε νοικοκυριά κι επιχειρήσεις, λόγω COVID-19

22 June 2020

Χαλάρωση κανόνων για δάνεια σε νοικοκυριά κι επιχειρήσεις, λόγω COVID-19

Οριστικοποιήθηκε η απόφαση των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε., μετά και την υπερψήφιση στο Ευρωκοινοβούλιο, προκειμένου να γίνουν πιο ευέλικτοι οι κανόνες προληπτικής εποπτείας για τις τράπεζες ώστε να διευκολυνθεί ο δανεισμός και να ενισχυθεί η οικονομία που πλήττεται από τον COVID-19.

Με τον τρόπο αυτό εικάζεται ότι θα ελαττωθούν οι σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 και των συνεπακόλουθων περιοριστικών μέτρων.

Συγκεκριμένα, η σύνοδος της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε τις προσωρινές έκτακτες αλλαγές του Κανονισμού για τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις για να διευκολυνθούν οι τράπεζες, ώστε με τη σειρά τους να αυξήσουν τις δανειακές ροές προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά και να απορροφήσουν ζημίες.

Αποσκοπώντας στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ ενός σθεναρού και σταθερού τραπεζικού συστήματος αφενός και της διασφάλισης της δανειοδότησης που χρειάζεται επειγόντως η οικονομία της Ε.Ε. αφετέρου, οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν να εγκρίνουν συγκεκριμένες αλλαγές στον Κανονισμό για τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις.

Οι αλλαγές που ψηφίστηκαν περιλαμβάνουν τα εξής μέτρα:

  • Μετάθεση της εφαρμογής του κανόνα για τα αποθέματα ασφαλείας του δείκτη μόχλευσης (δηλ. της αναλογίας κεφαλαίων και ανοιγμάτων μιας τράπεζας) κατά ένα έτος για τον Ιανουάριο του 2023, ώστε να μπορέσουν οι τράπεζες να παραχωρήσουν δάνεια.
  • Συνταξιούχοι και εργαζόμενοι μόνιμης απασχόλησης θα μπορούν να αιτούνται δάνεια με πιο χαλαρούς όρους προληπτικής εποπτείας και με εχέγγυα από τη σύνταξη ή το μισθό τους.
  • Ενισχυμένη εφαρμογή του συντελεστή στήριξης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έργα υποδομής, επιτρέποντας έτσι την πιο ευέλικτη διαχείριση ορισμένων τύπων ανοιγμάτων για να διασφαλιστεί ότι θα δοθούν δάνεια σε αυτού του τύπου τους δανειολήπτες.
  • Οι τράπεζες θα μπορούν πλέον να αντιμετωπίζουν κάποια προγράμματα λογισμικού ως κεφάλαια. Αυτό το μέτρο εξαίρεσης εφαρμόζεται νωρίτερα από το αναμενόμενο και θα μπορούσε να ενθαρρύνει τις τράπεζες να επενδύσουν στην ψηφιακή τεχνολογία και τον προγραμματισμό.
  • Η ρευστότητα που παρέχουν οι κεντρικές τράπεζες στο πλαίσιο της κρίσης θα διοχετεύεται αποτελεσματικά από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην πραγματική οικονομία.

Οι αλλαγές θα τεθούν σε εφαρμογή την επομένη της δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.

[Image by Susan Sewert from Pixabay]

22 June 2020
Banner