Χαιρετίζει την αλλαγή στο ΦΠΑ η ΕΔΟΚ

17 August 2015

Χαιρετίζει την αλλαγή στο ΦΠΑ η ΕΔΟΚ

Οι παρασκηνιακές κινήσεις άλλων ενδιαφερόμενων χωρών επέβαλλαν τόσο την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ στο βόειο κρέας και ορισμένα προϊόντα κρέατος, όσο και την απόσυρση αυτού του μέτρου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος, η οποία χαιρετίζει την επαναφορά του συντελεστή 13% σε όλα τα προϊόντα κρέατος. Επισημαίνει ωστόσο την διαφορά στο συντελεστή ΦΠΑ ζώντων ζώων και κρέατος, η οποία δημιουργεί συνέπειες στην εθνική παραγωγή και την λειτουργία της αγοράς.
Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Χαιρετίζουμε την επαναφορά στο 13% του συντελεστή ΦΠΑ στο βόειο κρέας, στα βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων και τα παρασκευάσματα κρέατος με τροποποίηση που συμπεριλήφθηκε στο νέο μνημόνιο, όπως είχε ορισθεί ήδη σε όλα τα άλλα είδη κρεάτων.
Είναι λυπηρό το ότι χρειάστηκαν οι παρεμβάσεις των "δανειστών" (σύμφωνα με δημοσιεύματα τύπου) μετά και τις έντονες διαμαρτυρίες της ΕΔΟΚ και των επαγγελματικών οργανώσεων, για να ρυθμιστεί η εν λόγω προφανής αδικία.
Τελικά φαίνεται πως η υπόθεση τόσο κατά την επιβολή όσο και κατά την απόσυρση του μέτρου κρίθηκε από κινήσεις άλλων ενδιαφερομένων χωρών μελών της ΕΕ (Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, κλπ) στο παρασκήνιο, αλλά και από την άμεση αντίδραση της ΕΔΟΚ προς αυτές, αναδεικνύοντας την διαμορφούμενη κατάσταση στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά κρέατος. Επίσης το γεγονός αυτό, δείχνει πως στην περίοδο της κρίσης κάποιες αποφάσεις λαμβάνονται από την πολιτεία χωρίς ουσιαστική σκέψη για τις συνέπειές τους στην οικονομία της αγοράς.
Η ΕΔΟΚ, με αφορμή την απίθανη κατάσταση που δημιουργήθηκε, επισημαίνει την ανάγκη για ουσιαστική συνεργασία της πολιτείας με τον εθνικό εκπρόσωπο των επαγγελματικών φορέων του κλάδου του κρέατος. Επιπλέον, σημειώνει την επείγουσα ανάγκη να εξασφαλίσουμε την παρουσία μας στους αντίστοιχους επαγγελματικούς φορείς και τα κέντρα αποφάσεων της ΕΕ όπου, όπως φάνηκε τόσο καθαρά, λαμβάνονται και αλλάζουν σε μια νύχτα κρισιμότατες αποφάσεις που καθορίζουν την τύχη ολόκληρων τομέων της οικονομίας μας.
Παραμένει ακόμη ανοικτό το θέμα της διαφοράς του ΦΠΑ στα ζωντανά ζώα (23%) και στο κρέας (13%). Οι συνέπειες αυτής της διαφοράς στη λειτουργία της αγοράς και στην εθνική παραγωγή έχουν ήδη παρουσιασθεί από την ΕΔΟΚ και άλλους επιμέρους επαγγελματικούς φορείς αλλά η πολιτεία δεν έδειξε ακόμη να αντιλαμβάνεται τη σημασία της, ούτε να δείχνει ενδιαφέρον να συζητήσει μαζί μας τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της εγχώριας παραγωγής αλλά και την εξασφάλιση της ελεύθερης λειτουργίας της αγοράς.

17 August 2015
Banner