Βιώσιμες αγροτικές πολιτικές στηρίζει ο ΕΦΕΤ

14 October 2016

Βιώσιμες αγροτικές πολιτικές στηρίζει ο ΕΦΕΤ

Story Highlights

  • Η επιλογή παραδοσιακών και τοπικών προϊόντων, που η παραγωγή τους επιβαρύνει λιγότερο το περιβάλλον, συμβάλλει στη βιωσιμότητα των τοπικών οικονομιών αλλά επίσης και σε μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή, επισημαίνει ο ΕΦΕΤ

Related Articles

H Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής γιορτάζεται κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο στις 16 Οκτωβρίου. Για το 2016, το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Διατροφής είναι: «Το κλίμα αλλάζει. Τα τρόφιμα και η γεωργία πρέπει επίσης να αλλάξουν». Με αφορμή την Ημέρα αυτή, ο ΕΦΕΤ θυμίζει ότι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος είναι η επισιτιστική ασφάλεια, «με επιπτώσεις κυρίως στους πλέον ευάλωτους πληθυσμούς - τόσο αυτούς που εκτίθενται στα ακραία καιρικά φαινόμενα της κλιματολογικής αλλαγής, που συνήθως είναι οι απασχολούμενοι στην πρωτογενή παραγωγή (π.χ. αγρότες, αλιείς και κτηνοτρόφοι), όσο και στους εμπερίστατους πολίτες που ζουν συνήθως στο όριο της κοινωνικής επιβίωσης».

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Οργανισμός κάνει λόγο για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, για την ανάγκη βελτίωσης της διατροφικής αντίληψης των καταναλωτών, αλλά και για τον προσανατολισμό του στη στήριξη των μικρών γεωργικών επιχειρήσεων της χώρας.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση:

«Ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται σταθερά, γεγονός που σημαίνει ότι η μεγάλη ζήτηση τροφίμων απαιτεί την κατάλληλη προσαρμογή των μεθόδων παραγωγής τους ώστε να ξεπεραστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής  και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους.

Παραγωγή τροφίμων με βιώσιμο τρόπο σημαίνει την υιοθέτηση πρακτικών που οδηγεί στην παραγωγή περισσότερων τροφίμων με τη χρήση λιγότερων πόρων του περιβάλλοντος. Σημαίνει, επίσης, τη μείωση των απωλειών των τροφίμων, μέσω της ανάληψης μιας σειράς πρωτοβουλιών κατά την παραγωγική διαδικασία και μεταποίησή τους, όπως επιλογή καλύτερων μεθόδων συγκομιδής, αποθήκευσης, συσκευασίας, μεταφοράς, διαχείρισης κατά την πώληση.

Μείωση της σπατάλης τροφίμων μπορεί, επίσης, να διασφαλίσει η υιοθέτηση κατάλληλου θεσμικού πλαισίου μέσω του οποίου θα περιορίζονται οι απώλειές τους  αλλά και η κατάλληλη αγωγή των καταναλωτών ώστε να αποκτήσουν μια πιο συνειδητή στάση απέναντι στην ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και κατ' επέκταση  στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η στρατηγική που προκρίνεται σε διεθνές επίπεδο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η ενίσχυση των μικρών αγροτικών επιχειρήσεων, οι οποίες χρησιμοποιούν με ορθολογικό  τρόπο τους φυσικούς πόρους χωρίς να οδηγούν στην εξάντλησή τους.

Ανάλογο αποτέλεσμα μπορεί να επιφέρει η προσπάθεια βελτίωσης της διατροφικής αντίληψης των καταναλωτών ώστε να καταναλώνονται περισσότερο τροφές οι οποίες παράγονται με τη χρήση λιγότερων πόρων του περιβάλλοντος αλλά ταυτόχρονα αποτελούν και τις πιο υγιεινές επιλογές για αυτούς, όπως λιγότερο κρέας και περισσότερες φυτικές τροφές.

Η επιλογή παραδοσιακών και τοπικών προϊόντων, που η παραγωγή τους επιβαρύνει λιγότερο το περιβάλλον, συμβάλλει στη βιωσιμότητα των τοπικών οικονομιών αλλά επίσης και σε μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή.

Ο ΕΦΕΤ, έχοντας ως γνώμονα την προώθηση βιώσιμων αγροτικών πολιτικών, θα συμβάλλει πάντα στη στήριξη των μικρών γεωργικών επιχειρήσεων της περιφέρειας της χώρας που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του αγροτικού δυναμικού της χώρας είτε μέσω θεσμικών επιλογών είτε μέσω προώθησης πολιτικών διατροφής, οι οποίες θα ενισχύουν την παραγωγή και κατανάλωση τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων με απώτερο στόχο την προστασία της υγείας των καταναλωτών».

14 October 2016
Banner