Η Vion αναπτύσσεται μέσω στρατηγικών επενδύσεων

24 November 2016

Η Vion αναπτύσσεται μέσω στρατηγικών επενδύσεων

Την επέκταση των θέσεών της σε Ολλανδία και Γερμανία και εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων εγκαταστάσεών της επιτυγχάνει η εταιρεία Vion με σειρά μεγάλων επενδύσεων που πραγματοποιεί την τελευταία τριετία. Το επίκεντρο ήταν στις εγκαταστάσεις της στα σφαγεία του Groenlo στην Ολλανδία και Vilshofen και Landshut στη Γερμανία. Η επέκταση στη Βαυαρία, στο Waldkraiburg (φωτογραφία), μία από τις αποτελεσματικότερες και μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις εκτροφής βοοειδών στην Ευρώπη, θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2016, αρχές του 2017. Επιπλέον η Vion θα επενδύσει σε ένα εντελώς νέο σφαγείο βοοειδών στη βόρεια Ολλανδία. Η μελλοντική εγκατάσταση στο Leeuwarden συμπληρώνει το πυκνό δίκτυο των εκμεταλλεύσεων βοοειδών και προστίθεται στην εταιρική στρατηγική της καλύτερης διαβίωσης των ζώων και βελτίωσης των υποδομών της.

Στην κατασκευή του νέου σφαγείου Leeuwarden η Vion επενδύει 14 εκατ. ευρώ. Θα έχει δυναμικότητα περίπου 2.500 βοοειδών ανά εβδομάδα και θα παρέχει περίπου 100 νέες θέσεις εργασίας. Η κεντρική θέση αυτής της εγκατάστασης, την κάνει εύκολα προσβάσιμη για τα αγροκτήματα της περιοχής. Αυτό σημαίνει μικρές αποστάσεις μεταφορών και, συνεπώς, ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην καλή διαβίωση των ζώων.

«Με το Leeuwarden καταλαμβάνουμε μια θέση στο κέντρο της κτηνοτροφίας στο βόρειο τμήμα της Ολλανδίας», εξηγεί ο διευθύνων σύμβουλος της Vion, Francis Kint. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του κλάδου βόειου κρέατος της Vion, Bernd Stange, η επένδυση αυτή δεν έχει μόνο στρατηγικό χαρακτήρα, αλλά πρόκειται επίσης για μια σαφή δέσμευση για την περιφερειοποίηση και την καλή διαβίωση των ζώων.

Τέλος, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η επέκταση στο Waldkraiburg. Στο τέλος του τρέχοντος έτους θα έχει φτάσει στην πλήρη του ισχύ και θα είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση βοοειδών του Ομίλου. Η τοποθεσία του στην περιοχή της Άνω Βαυαρίας είναι σημαντική, γιατί εκεί εκτρέφονται βοοειδή Simmental. Η δυναμικότητα του σφαγείου θα επεκταθεί σε τουλάχιστον 5.000 ζώα την εβδομάδα. Οι αλλαγές αφορούν κυρίως την εσωτερική ανακατανομή και ανακατασκευή των υφιστάμενων κτιρίων και την κατασκευή μιας εξαιρετικά σύγχρονης γραμμής σφαγής και ψυκτικών θαλάμων για την αποθήκευση τεταρτημορίων και λοιπών εμπορευμάτων.

24 November 2016
Banner