Τροπολογία για τις ιδιωτικές Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος

12 October 2017

Τροπολογία για τις ιδιωτικές Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος

Τροπολογία-προσθήκη που ρυθμίζει τα ζητήματα της εκπαίδευσης κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων, κατατέθηκε από την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ. Η τροπολογία, που ενσωματώνεται στο νομοσχέδιο «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις», προβλέπει ότι η αναγνώριση των αντίστοιχων με τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος του ΥΠΑΑΤ δημόσιων ή ιδιωτικών σχολών και ιδρυμάτων της χώρας γίνεται με απόφαση των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης του ΥΠΑΑΤ.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, η δημόσια ή ιδιωτική σχολή ή το ίδρυμα «υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης του περιεχομένου των σπουδών της στη Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης, η οποία συνοδεύεται από αναλυτικό πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, αντίστοιχο με εκείνο που προβλέπεται για τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος του ΥΠΑΑΤ».

Επιπλέον, σπουδαστές των ανωτέρω σχολών, οι οποίοι βρίσκονται σε διαδικασία ολοκλήρωσης ή έχουν ολοκληρώσει, εκπαίδευση σύμφωνη με την προβλεπόμενη για τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος του ΥΠΑΑΤ, θεωρούνται ότι φοιτούν ή έχουν φοιτήσει σε αναγνωρισμένες σχολές, εφόσον η σχολή λάβει την αναγνώριση από το ΥΠΑΑΤ.

Σημειώνεται ότι η υπόθεση έχει προκύψει (σύμφωνα και με την εισηγητική έκθεση της τροπολογίας), καθώς με τον νόμο 4152/2013 προβλέφθηκε ότι η βεβαίωση ή το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας κρεοπώλη χορηγείται και από αντίστοιχες με τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος του ΥΠΑΑΤ, δημόσιες ή ιδιωτικές αναγνωρισμένες σχολές και ιδρύματα της χώρας. Ωστόσο, από το 2013 μέχρι σήμερα δεν είχε προβλεφθεί καμία διαδικασία αναγνώρισης των σχολών αυτών. «Η παρούσα προσθήκη έρχεται να καλύψει την παράλειψη ρύθμισης του συγκεκριμένου ζητήματος» καταλήγει η εισηγητική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία.

12 October 2017
Banner