Τρίμηνη δημόσια διαβούλευση για την απλοποίηση της ΚΑΠ

06 February 2017

Τρίμηνη δημόσια διαβούλευση για την απλοποίηση της ΚΑΠ

Την πρώτη φάση εκσυγχρονισμού και απλούστευσης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) εγκαινίασε η Κομισιόν, με τη δημόσια διαβούλευση διάρκειας τριών μηνών που έχει δρομολογήσει.

Οι απαντήσεις που θα ληφθούν θα στηρίξουν το έργο της Επιτροπής για τον καθορισμό των μελλοντικών προτεραιοτήτων της γεωργικής πολιτικής. Μια εκσυγχρονισμένη και απλουστευμένη Κοινή Γεωργική Πολιτική θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η γεωργία και οι αγροτικές περιοχές, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλει στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων πολιτικής της Επιτροπής (ιδίως όσον αφορά την απασχόληση και τη ανάπτυξη), στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην κατάρτιση ενός προϋπολογισμού εστιασμένου στα αποτελέσματα, στην απλούστευση και στην επικουρικότητα.

Ανακοινώνοντας τη διαδικασία διαβούλευσης, ο επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Φιλ Χόγκαν κάλεσε «όλους τους φορείς και όσους άλλους ενδιαφέρονται για το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας στην Ευρώπη να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση μιας πολιτικής για όλους τους Ευρωπαίους. Η δημόσια αυτή διαβούλευση συμβάλλει πλήρως στον οδικό χάρτη για τη μελλοντική Κοινή Γεωργική Πολιτική που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Γιούνκερ τον Δεκέμβριο. Η Κοινή Γεωργική Πολιτική παρέχει ήδη σημαντικά οφέλη σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες από την άποψη της ασφάλειας τροφίμων, του δυναμισμού των αγροτικών περιοχών, του αγροτικού περιβάλλοντος και της συμβολής στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής. Σχεδιάζοντας έναν οδικό χάρτη για το μέλλον, είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε να προσφέρουμε ακόμη περισσότερα. Πρέπει, όμως, να βελτιώσουμε αυτή την πολιτική και να της δώσουμε νέα πνοή, και -φυσικά- να τη χρηματοδοτήσουμε επαρκώς».

Η δημόσια διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει 12 εβδομάδες, θα δώσει στους αγρότες, τους πολίτες, τους φορείς και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη την ευκαιρία να διατυπώσουν τις απόψεις τους για το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα της διαβούλευσης για να συντάξει ανακοίνωση, έως το τέλος του 2017, στην οποία θα παρουσιάσει τα συμπεράσματα για τις σημερινές επιδόσεις της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και πιθανές επιλογές πολιτικής για το μέλλον με βάση αξιόπιστα στοιχεία.

Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης θα δημοσιευθούν στο διαδίκτυο και θα παρουσιαστούν από τον επίτροπο Χόγκαν σε διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες τον Ιούλιο του 2017.

Το σχετικό ερωτηματολόγιο στα αγγλικά θα βρείτε εδώ, ενώ αναμένονται οι μεταφράσεις του σε όλες τις γλώσσες της Ε.Ε.

Σημειώνεται ότι η Κοινή Γεωργική Πολιτική, η οποία ξεκίνησε το 1962, είναι μια από τις παλαιότερες πολιτικές της Ε.Ε. και, με την πάροδο των ετών, έχει εξελιχθεί περαιτέρω ώστε να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες προκλήσεις των γεωργικών αγορών. Οι πλέον πρόσφατες μεταρρυθμίσεις χρονολογούνται από το 2013. Έκτοτε, έχουν όμως μεσολαβήσει πολλές σημαντικές εξελίξεις, όπως η αυξημένη αβεβαιότητα στις αγορές, η πτώση των τιμών και οι νέες διεθνείς δεσμεύσεις για την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ενόψει αυτών και άλλων προκλήσεων, η Κοινή Γεωργική Πολιτική χρειαζόταν να εκσυγχρονιστεί, να απλουστευθεί για να μειωθεί ακόμη περισσότερο ο διοικητικός φόρτος και να καταστεί ακόμη πιο συνεκτική με άλλες πολιτικές της Ε.Ε., ώστε να μεγιστοποιηθεί η συμβολή της στις 10 πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής, στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και στη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.

06 February 2017
Banner
Banner