Τράπεζες: Πώς θα βοηθήσουν στην ανάκαμψη από την κρίση που προκαλεί η πανδημία

29 April 2020

Τράπεζες: Πώς θα βοηθήσουν στην ανάκαμψη από την κρίση που προκαλεί η πανδημία

Δέσμη μέτρων για τις τράπεζες προκειμένου να διευκολυνθεί η χορήγηση δανείων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενέκρινε χθες η Κομισιόν.

Στόχος είναι να διασφαλιστεί η δυνατότητα των τραπεζών να συνεχίσουν να δανείζουν χρήματα για τη στήριξη της οικονομίας και να συμβάλουν στον μετριασμό του σημαντικού οικονομικού αντικτύπου που αναμένεται πως θα έχει η πανδημία Covid-19.

Από την προηγούμενη δεκαετία της χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι κανόνες που τέθηκαν σε εφαρμογή κατέστησαν τις τράπεζες της Ε.Ε. ανθεκτικότερες και καλύτερα προετοιμασμένες για να αντιμετωπίσουν τους κραδασμούς της οικονομίας.

Έτσι οι κανόνες της Ε.Ε. επιτρέπουν στις τράπεζες και στις εποπτικές τους αρχές να ενεργούν με ευέλικτο αλλά υπεύθυνο τρόπο κατά τη διάρκεια οικονομικών κρίσεων, για τη στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων.

Με τη δέσμη μέτρων που ενέκρινε χθες η Κομισιόν, τίθενται σε εφαρμογή ορισμένες στοχευμένες αλλαγές προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ικανότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων για χορήγηση δανείων και απορρόφηση ζημιών λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η συνεχιζόμενη ανθεκτικότητά τους.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Κομισιόν πρότεινε χθες «ορισμένες στοχευμένες βραχυπρόθεσμες τροποποιήσεις των κανόνων προληπτικής εποπτείας των τραπεζών της ΕΕ (κανονισμός για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις), προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ικανότητα των τραπεζών για χορήγηση δανείων και απορρόφηση ζημιών λόγω του κορονοϊού. Η Επιτροπή προτείνει έκτακτα προσωρινά μέτρα για να αμβλυνθεί ο άμεσος αντίκτυπος των εξελίξεων λόγω του κορονοϊού, με την προσαρμογή του χρονοδιαγράμματος της εφαρμογής των διεθνών λογιστικών προτύπων στα κεφάλαια των τραπεζών, με την ευνοϊκότερη αντιμετώπιση των δημοσίων εγγυήσεων που χορηγούνται κατά τη διάρκεια της παρούσας κρίσης, με την αναβολή της ημερομηνίας εφαρμογής του αποθέματος ασφαλείας για τον δείκτη μόχλευσης και με την τροποποίηση του τρόπου εξαίρεσης ορισμένων ανοιγμάτων από τον υπολογισμό του δείκτη μόχλευσης. Η Επιτροπή προτείνει επίσης την επίσπευση της ημερομηνίας εφαρμογής πολλών συμφωνηθέντων μέτρων που παρέχουν κίνητρα στις τράπεζες για τη χρηματοδότηση εργαζομένων, ΜΜΕ και έργων υποδομής».

29 April 2020
Banner