Τι συζητούν οι Ευρωπαίοι υπουργοί Γεωργίας τη Δευτέρα

21 January 2020

Τι συζητούν οι Ευρωπαίοι υπουργοί Γεωργίας τη Δευτέρα

Τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 πραγματοποιείται η επόμενη σύνοδος του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είναι αυτό στο οποίο η κροατική Προεδρία του Συμβουλίου θα παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασιών της στον τομέα της γεωργίας και της αλιείας.

Μια από τις προτεραιότητες της κροατικής Προεδρίας θα είναι να επιτευχθεί εγκαίρως συμφωνία για τη νέα ΚΓΠ, η οποία να έχει θετικό αντίκτυπο στην αειφόρο ανάπτυξη της γεωργίας αλλά και στην ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις και στους νέους αγρότες, στη βιώσιμη περιβαλλοντική διαχείριση και στην ενδυνάμωση των εννοιών της βιοοικονομίας και των «έξυπνων» χωριών.

Κατά τα λοιπά, η Κομισιόν θα παρουσιάσει στους υπουργούς Γεωργίας την ανακοίνωση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την αγροτική διάσταση της Πράσινης Συμφωνίας.

Τέλος, οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις για την πρόταση Κανονισμού σχετικά με τους μεταβατικούς κανόνες για την Κοινή Γεωργική Πολιτική. Σκοπός της πρότασης, η οποία εγκρίθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019, είναι να εξασφαλισθεί η αδιάλειπτη στήριξη της ΚΓΠ προς τους Ευρωπαίους γεωργούς και άλλους δικαιούχους το 2021.

Στα πιο ειδικά θέματα της Συνόδου συμπεριλαμβάνονται η κοινή δήλωση Γαλλίας, Γερμανίας και Ισπανίας για τη μελλοντική ΚΓΠ στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας, και η ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων.

Επιπλέον, η γερμανική αντιπροσωπεία θα ενημερώσει τους υπουργούς Γεωργίας για τις συζητήσεις που διεξάγονται στο γερμανικό Κοινοβούλιο σχετικά με μια εθνική ετικέτα που θα καθιστά διακριτά τα τρόφιμα τα οποία έχουν παραχθεί σύμφωνα με πρότυπα ευζωίας των ζώων που ξεπερνούν τις μίνιμουμ νομικές απαιτήσεις. Θα επιχειρηματολογηθεί επίσης η θέση της Γερμανίας υπέρ ενός πανευρωπαϊκού σχετικού σήματος.

Σημειώνεται ότι οι υπουργοί θα έχουν γεύμα εργασίας με τον υπουργό Γεωργίας των ΗΠΑ και μεταξύ των άλλων θεμάτων θα συζητηθούν θέματα αειφορίας, αλλά και έρευνας και καινοτομίας.

21 January 2020
Banner