Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η νέα Υγειονομική Διάταξη

26 June 2017

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η νέα Υγειονομική Διάταξη

Από τις αρχές Ιουλίου τίθεται σε ισχύ η νέα Υγειονομική Διάταξη που αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων τροφίμων. Αφού πέρασε ένα μεγάλο διάστημα από τον περασμένο Απρίλιο, όταν τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και αφού στο ενδιάμεσο έχει αλλάξει η διαδικασία έναρξης λειτουργίας των καταστημάτων, το Υπουργείο Υγείας κατάρτισε μια νέα Διάταξη που φαινομενικά δεν επιφέρει αλλαγές στις ισχύουσες απαιτήσεις. Τη νέα Υγειονομική Διάταξη μπορείτε να την βρείτε εδώ.

 

Κατηγοριοποίηση βάσει επιπέδου κινδύνου

Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν σε ελέγχους από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου. Έτσι Επιπέδου ΙΙΙ υψηλού κινδύνου χαρακτηρίζονται τα παρασκευαστήρια τροφίμων, ενώ κρεοπωλεία, υπεραγορές τροφίμων, καταστήματα χονδρικού εμπορίου, καταστήματα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας, εστιατόρια, ψητοπωλεία, ταβέρνες κ.λπ. χαρακτηρίζονται Επιπέδου ΙΙ μεσαίου κινδύνου επιχειρήσεις.

Διάγραμμα ροής εργασιών

Τα διαγράμματα ροής συνοδεύονται από περιγραφική έκθεση υπογεγραμμένη από Υγιεινολόγο Τ.Ε. ή επιστήμονα σχετικής ειδικότητας. Η περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας περιλαμβάνει: περιγραφή της υποδομής, αναφορά των προϊόντων που διαχειρίζεται η επιχείρηση, περιγραφή του τρόπου παρασκευής, συσκευασίας και προσφοράς και περιγραφή των σημείων ελέγχου και των ορίων επικινδυνότητας.

Για κάθε αλλαγή στη δραστηριότητα, ή στη ροή των εργασιών η επιχείρηση υποχρεούται να καταθέτει επικαιροποιημένο διάγραμμα ροής.

Μικτές επιχειρήσεις

Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων μπορούν να λειτουργούν ως μικτές και να συνυπάρχουν με άλλες επιχειρήσεις με την προϋπόθεση ότι αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση.

Επιτρέπεται η διάθεση συσκευασμένων - τυποποιημένων νωπών ή κατεψυγμένων κρεάτων και κρεατοσκευασμάτων χωρίς την υποχρέωση λειτουργίας κρεοπωλείου.

«Ζεστή γωνιά»

Αναφέρεται ρητά ότι στις επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών δύναται να λειτουργήσει τμήμα έψησης προπαρασκευασμένων – προμαγειρευμένων φαγητών και κοτόπουλων με λιανική διάθεσή τους. Ως απαραίτητος εξοπλισμός αναφέρεται: πάγκοι εργασίας, επιφάνειες κοπής, σκεύη κ.λπ., μηχανές έψησης, προθήκες, κατάλληλος εξοπλισμός για το πλύσιμο εργαλείων και χεριών και συνεχής παροχή ζεστού και κρύου νερού.

Απαραίτητα αρχεία επιχειρήσεων τροφίμων

Τα αρχεία που πρέπει να τηρεί κάθε επιχείρηση είναι τα εξής:

  • Αρχείο προσωπικού – επιχείρησης.
  • Αρχείο νερού.
  • Αρχείο καθαρισμού – απολύμανσης.
  • Αρχείο απεντόμωσης-μυοκτονίας.
  • Αρχείο θερμοκρασιών.
  • Αρχείο πρώτων υλών και προμηθευτών.

Υφιστάμενες επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν ήδη οφείλουν να προσαρμόσουν τις εγκαταστάσεις τους στους όρους αυτής της διάταξης.

26 June 2017
Banner
Banner