ΠΟΓΕΔΥ: Αναβαθμίζεται ο ρόλος του ΥΠΑΑΤ στην ασφάλεια τροφίμων

15 April 2021

ΠΟΓΕΔΥ: Αναβαθμίζεται ο ρόλος του ΥΠΑΑΤ στην ασφάλεια τροφίμων

Με το μήνυμα «Καληνύχτα παρείσακτοι, καλημέρα νοικοκυροσύνη» υποδέχεται η Ομοσπονδία των Γεωτεχνικών του Δημοσίου, τις αλλαγές στον έλεγχο ασφάλειας τροφίμων, τις οποίες εισάγει ρύθμιση του ΥΠΑΑΤ.

Δείτε την τροπολογία με την οποία ορίζονται οι Αρχές Οργάνωσης, Εποπτείας και Συντονισμού για την εφαρμογή διατάξεων του Ν.4512/2018, αναφορικά με την ασφάλεια Τροφίμων. Με την τροπολογία συνιστάται επίσης στο ΥΠΑΑΤ πενταμελής «Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών» με έργο την αξιολόγηση των καταγγελιών που υποβάλλονται στο Πλαίσιο του άρθρου 140 του Ν.4512/2018 και αφορούν στη δραστηριότητα οικονομικού φορέα ή εγκατάστασης, επί θεμάτων αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό.

Όπως ανακοινώνει η ΠΟΓΕΔΥ, κατατέθηκε η σχετική τροπολογία στη Βουλή «με την οποία επιτέλους ο έλεγχος της ασφάλειας των τροφίμων και της προστασίας καταναλωτή ανήκει στο φυσικό του χώρο, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Γεωτεχνικών:

«Μια σοβαρή εκκρεμότητα του Ν. 4512/2018 που αφορά το πλαίσιο άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων στα τρόφιμα, διευθετείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γεγονός που υποδηλώνει ότι η πολιτική ηγεσία του Υπ.Α.Α.Τ. έχει αντιληφθεί πλήρως τον κρίσιμο ρόλο που μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει το Υπουργείο στην ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία του Έλληνα καταναλωτή.

Εκτός από το ότι ξεκαθαρίζεται το πλαίσιο λειτουργίας των Υπηρεσιών που εποπτεύονται από το Υπ.Α.Α.Τ. και τις ΔΑΟΚ των Περιφερειών, χωρίς επικάλυψη από άλλες Υπηρεσίες θεσμοθετείται για πρώτη φορά σύστημα διαχείρισης καταγγελιών. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί πλέον να υποβάλλει ανεμπόδιστα καταγγελία για οποιαδήποτε περίπτωση που αφορά την ασφάλεια των τροφίμων και η καταγγελία του αυτή να αξιοποιείται με σκοπό τη διασφάλιση της Δημόσιας υγείας και την προστασία του καταναλωτή.

Η Ομοσπονδία μας θα σταθεί αρωγός και σε αυτή την αξιόλογη προσπάθεια για την αναβάθμιση του ρόλου του Υπ.Α.Α.Τ. στην ασφάλεια των τροφίμων, την προστασία  καταναλωτή, ρόλος που θα υπηρετηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από το αξιόλογο Γεωτεχνικό Προσωπικό του Δημοσίου. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση εξάλλου η Ομοσπονδία κινείται για την πλήρωση των κενών θέσεων των Γεωτεχνικών και στις τρεις βαθμίδες Διοίκησης του Δημοσίου.

Έστω και τώρα όλο το πολιτικό σύστημα αντιλήφθηκε ότι ο πυλώνας ανάπτυξης, της ασφάλειας τροφίμων και της προστασίας του καταναλωτή είναι το Υπ.Α.Α.Τ. με τους Εποπτευόμενους Φορείς του και οι ΔΑΟΚ των Περιφερειών».

15 April 2021
Banner
Banner