Θετικό αντίκτυπο έχουν στον αγροδιατροφικό τομέα οι εμπορικές συμφωνίες που συνάπτει η Ε.Ε. (+χάρτες)

27 January 2021

Θετικό αντίκτυπο έχουν στον αγροδιατροφικό τομέα οι εμπορικές συμφωνίες που συνάπτει η Ε.Ε. (+χάρτες)

Σε ουσιαστικές αυξήσεις των εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων της Ευρ. Ένωσης και σε περιορισμό της αύξησης των εισαγωγών, αναμένεται να οδηγήσουν οι εμπορικές συμφωνίες που συνάπτει η Ένωση με άλλα μπλοκ ή μεμονωμένες χώρες.

Εξαγωγές κρέατος από την Ε.Ε., εκτίμηση 2030

Σύμφωνα με μελέτη που εκπονήθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Κομισιόν (JRC) αναμένεται συνολικά θετικός αντίκτυπος στην οικονομία και στον αγροδιατροφικό τομέα της Ε.Ε. και θετικό εμπορικό ισοζύγιο. Η μελέτη επιβεβαιώνει επίσης ότι η προσέγγιση της Ε.Ε. για περιορισμό των εισαγωγών με μειωμένο δασμό (μέσω των δασμολογικών ποσοστώσεων) είναι η πλέον κατάλληλη για την προστασία συγκεκριμένων ευάλωτων αγροδιατροφικών τομέων της Ένωσης.

Εισαγωγές κρέατος στην Ε.Ε., εκτίμηση 2030

Σημειωτέον ότι η μελέτη αποτελεί επικαιροποίηση άλλης μελέτης του 2016, και καλύπτει τον σωρευτικό αντίκτυπο 12 εμπορικών συμφωνιών στον τομέα των αγροδιατροφικών προϊόντων έως το 2030. Καλύπτει τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) που πρόσφατα ολοκληρώθηκαν ή τέθηκαν σε εφαρμογή από την Ε.Ε., καθώς και τις εμπορικές συμφωνίες που περιλαμβάνονται στο θεματολόγιο της Ε.Ε. Περιλαμβάνει δε, δύο σενάρια: ένα φιλόδοξο (που προβλέπει πλήρη δασμολογική ελευθέρωση σε ποσοστό 98,5% όλων των προϊόντων και μερική δασμολογική μείωση κατά 50% για τα υπόλοιπα προϊόντα), και ένα πιο συντηρητικό σενάριο (που προβλέπει πλήρη ελευθέρωση σε ποσοστό 97% και 25% δασμολογική μείωση για τα υπόλοιπα).

Βασικά πορίσματα

Για το σύνολο της μελέτης, τα πορίσματα αφορούν το 2030. Και τα δύο σενάρια συγκρίνονται με το σενάριο αναφοράς για τη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης.

Με βάση και τα δύο σενάρια, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι εμπορικές συμφωνίες έχουν θετικό αντίκτυπο στο εμπορικό ισοζύγιο αγροδιατροφικών προϊόντων της Ε.Ε. έως το 2030. Ενώ προχωρά η πρόσβαση των εμπορικών εταίρων της Ε.Ε. στην αγορά της Ε.Ε., αυξάνονται σημαντικά οι εξαγωγές της Ε.Ε.

Οι εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της Ε.Ε. στους 12 εταίρους ΣΕΣ προβλέπεται να αυξηθούν κατά 25% (συντηρητικό σενάριο) και κατά 29% (φιλόδοξο σενάριο), ενώ οι εισαγωγές κατά 10% (συντηρητικό σενάριο) και κατά 13% (φιλόδοξο σενάριο), σε αμφότερες τις περιπτώσεις σε σύγκριση με το σενάριο αναφοράς. Αυτό σημαίνει ότι οι συνολικές εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της Ε.Ε. θα αυξηθούν κατά 4,7 δισ. ευρώ (συντηρητικό σενάριο) και κατά 5,5 δισ. ευρώ (φιλόδοξο σενάριο), και οι συνολικές εισαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων κατά 3,7 δισ. ευρώ (συντηρητικό σενάριο) και κατά 4,7 δισ. ευρώ (φιλόδοξο σενάριο).

Η σύγκριση της μελέτης σωρευτικών επιπτώσεων του 2016 με την τωρινή επικαιροποίησή της δείχνει την αποτελεσματικότητα των δασμολογικών ποσοστώσεων όσον αφορά τον μετριασμό των επιπτώσεων στους ευαίσθητους τομείς της Ε.Ε., όπως το βόειο κρέας, το ρύζι ή η ζάχαρη.

27 January 2021
Banner