Οι θέσεις του Β. Αποστόλου στο Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε.

13 May 2015

Οι θέσεις του Β. Αποστόλου στο Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε.

Story Highlights

  • Στα θέματα που απασχόλησαν το Συμβούλιο περιλαμβάνονταν η βιολογική γεωργία, η απλούστευση της κοινής γεωργικής πολιτικής, η παράταση της προθεσμίας για την επιλεξιμότητα των δαπανών ΠΑΑ 2007-2013 και η ανακήρυξη της 20 Μαΐου ως «Διεθνούς Ημέρας Μελισσών»

Related Articles

O Αν. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ευάγγελος Αποστόλου συμμετείχε στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαΐου στις Βρυξέλλες, συνοδευόμενος από το Γεν. Γραμματέα κ. Χαράλαμπο Κασίμη. Στα θέματα που απασχόλησαν το Συμβούλιο περιλαμβάνονταν η βιολογική γεωργία, η απλούστευση της κοινής γεωργικής πολιτικής, η παράταση της προθεσμίας για την επιλεξιμότητα των δαπανών ΠΑΑ 2007-2013 και η ανακήρυξη της 20 Μαΐου ως «Διεθνούς Ημέρας Μελισσών». Στο περιθώριο του Συμβουλίου ο Αν. Υπουργός είχε συνάντηση με τον Ούγγρο Υπουργό Γεωργίας, με θέμα τις κοινές τους προσπάθειες για μια Ευρώπη απαλλαγμένη από Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς.
Σε ό,τι αφορά στη βιολογική γεωργία, η Προεδρία της Λετονίας δεν κατάφερε να καταλήξει στη γενική προσέγγιση που επιδίωξε. Στα δύο ευαίσθητα σημεία της πρότασης της Προεδρίας, και ειδικότερα στο θέμα των ελέγχων και στην ενδεχόμενη παρουσία μη εγκεκριμένων για βιολογική παραγωγή ουσιών, ο Αν. Υπουργός υποστήριξε ότι είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται ένας τουλάχιστον επιτόπιος, πλήρης έλεγχος κάθε έτος και να ελέγχεται αυστηρά η όλη αλυσίδα διακίνησης των βιολογικών προϊόντων, ενώ όταν εντοπίζονται ακόμα και ίχνη από μη επιτρεπόμενες ουσίες, τα προϊόντα αυτά δεν θα πρέπει να διακινούνται στην αγορά ως βιολογικά, ανεξάρτητα από την πηγή και την αιτία της επιμόλυνσης. Όπως υπογράμμισε, «μόνο έτσι θα διαφυλαχθεί η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών, προϋπόθεση για να αναπτυχθεί ένας τομέας που ταιριάζει στο αναπτυξιακό μοντέλο της γεωργίας μας και να επωφεληθούν οι παραγωγοί από την προστιθέμενη αξία που αναμένουν και που ανταμείβει την προσπάθειά τους». Οι συζητήσεις για το θέμα αυτό θα συνεχισθούν στο Συμβούλιο στην επόμενη συνεδρίασή του, στις 16 Ιουνίου.
Σχετικά με την απλούστευση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, όπου τελικά το Συμβούλιο κατέληξε ομόφωνα σε συμπεράσματα, ο Αν. Υπουργός τόνισε ότι στόχος πρέπει να είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής γεωργίας και η μεγαλύτερη αποδοτικότητα του έργου όλων των εμπλεκόμενων. Για το σκοπό αυτό, δεν αρκεί μόνο η απλούστευση των διαδικασιών σε τεχνικό επίπεδο αλλά πρέπει να προχωράμε άμεσα ακόμη και σε στοχευμένες αλλαγές στις ίδιες τις πολιτικές, ώστε να παραμένουν αποτελεσματικές για τους γεωργούς και τις περιφέρειες της ΕΕ. Όπως δήλωσε, «κύριος στόχος της ΚΑΠ είναι η ανάπτυξη, η απασχόληση και η ευημερία, ιδιαίτερα στις περιφέρειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να αναζητάμε τις λύσεις που ξεπερνούν τα προβλήματα και βοηθούν αυτές τις περιφέρειες, προβαίνοντας στις απαραίτητες κανονιστικές ή άλλες ρυθμίσεις και διατηρώντας ταυτόχρονα τον ενιαίο χαρακτήρα της ΚΑΠ αλλά και τη σταθερότητα των πολιτικών, χωρίς πρόωρες ριζικές μεταρρυθμίσεις, ώστε να μπορούν οι γεωργοί να προγραμματίζουν με ασφάλεια την παραγωγή και τις επενδύσεις τους.
Στο θέμα της παράτασης της επιλεξιμότητας των δαπανών για την αγροτική ανάπτυξη 2007-2013, ο κ. Αποστόλου επανήλθε στο αίτημα, υπογραμμίζοντας τη σημασία του για χώρες όπως η Ελλάδα. Υπενθύμισε την ισχυρή υποστήριξη της παράτασης αυτής όχι μόνο από το Συμβούλιο αλλά και από την αρμόδια Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καταλήγοντας στην πεποίθησή του ότι «ο Επίτροπος έχει πεισθεί και συμμερίζεται την ανάγκη να δοθεί λύση για την αγροτική ανάπτυξη και την οικονομία της υπαίθρου και ότι θα αναλάβει άμεσα τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, ώστε να απορροφηθούν τα κονδύλια, που είναι όχι μόνο διαθέσιμα αλλά και πολύτιμα για την αγροτική οικονομία». Ο Επίτροπος δεσμεύτηκε να απαντήσει σύντομα στο αίτημα αυτό, που συμμερίζονται 17 κράτη μέλη.
Ο Αν. Υπουργός στήριξε την πρωτοβουλία να υποβληθεί αίτημα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για τον ορισμό της 20ής Μαΐου ως «Παγκόσμιας Ημέρας της Μέλισσας», αναγνωρίζοντας όχι μόνο την σημασία της για την οικονομία και την υγιεινή διατροφή, αλλά και για τα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα, την επιβίωση και την εξέλιξη των φυτικών ειδών.
Στο περιθώριο του Συμβουλίου ο κ. Αποστόλου συναντήθηκε με τον Υπουργό Γεωργίας της Ουγγαρίας, με στόχο τη συνεργασία των δύο χωρών ώστε να διασφαλισθεί μια γεωργία απαλλαγμένη από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, όπως επιτακτικά ζητά η κοινή γνώμη στην ΕΕ και ιδιαίτερα στη χώρα μας. Οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν για κοινή συστηματική δράση σε όλα τα Ευρωπαϊκά και διεθνή fora, διασφαλίζοντας τις θέσεις μας στις εσωτερικές πολιτικές της ΕΕ αλλά και στις συμφωνίες με τους εμπορικούς εταίρους, που προσπαθούν να διεισδύσουν στην ευρωπαϊκή αγορά με αναφορές σε «μοντέρνες γεωργικές τεχνικές». Όπως ανέφερε ο κ. Αποστόλου, «πολλά μένει να κάνουμε ώστε να είμαστε απαλλαγμένοι από τους ΓΤΟ, με βιώσιμο οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά τρόπο, προωθώντας την πρωτοβουλία για μια “Ευρώπη απαλλαγμένη από ΓΤΟ”. Πιστεύοντας ότι δεν έχει αποδειχθεί η ασφάλεια των ΓΤΟ για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον με μακροχρόνιες έρευνες, είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε την καθολική απαγόρευση της καλλιέργειας ΓΤΟ. Και σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε τη νέα πρόταση κανονισμού, για την απαγόρευση της χρήσης των ΓΤΟ στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές, μελετώντας προσεκτικά τις προϋποθέσεις για την ασφαλή εφαρμογή της. Θα πρέπει να αναλάβουμε δράσεις για την αύξηση της παραγωγής πρωτεϊνούχων ζωοτροφών, πέρα από τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα ΚΑΠ, ώστε να εξασφαλίσουμε τις ανάγκες μιας βιώσιμης κτηνοτροφίας, απεξαρτημένης από τις εισαγωγές γενετικά τροποποιημένης σόγιας. Και πρέπει να ενημερώνουμε συστηματικά όλους τους εμπλεκόμενους, εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια για την κυκλοφορία των ΓΤΟ, αλλά και την διάδοση της γνώσης σχετικά με τις προοπτικές και την προστιθέμενη αξία μιας γεωργίας βιώσιμης, απαλλαγμένης από ΓΤΟ, που θα σέβεται τους καταναλωτές το περιβάλλον και την κοινωνία».
Ο Γενικός Γραμματέας παρέμεινε στις Βρυξέλλες για να συνεχίσει τις συναντήσεις του με τους Γενικούς Διευθυντές της Επιτροπής για τα θέματα της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ στον τομέα της γεωργίας, τα θέματα αλιείας και τα θέματα υγείας, ασφάλειας τροφίμων και προστασίας του καταναλωτή. Παρουσίασε τις προτεραιότητές μας στους συγκεκριμένους τομείς ώστε να εξασφαλισθεί μια καλή συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη για προστασία της ΦΕΤΑΣ στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες.

13 May 2015
Banner
Banner