Θάνος Αγγελάκης: Δράσεις με σημείο αναφοράς το «Ελληνικό κοτόπουλο»

28 April 2020

Θάνος Αγγελάκης: Δράσεις με σημείο αναφοράς το «Ελληνικό κοτόπουλο»

Ο πτηνοτροφικός κλάδος, ένας από τους πλέον δυναμικούς και αναπτυσσόμενους, διαθέτει πλέον τη δική του αντιπροσωπευτική οργάνωση. Στις 2 Απριλίου, εν μέσω της πανδημίας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε την αναγνώριση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Πτηνοτροφίας ( ΕΔΟΠτ), η οποία αντιπροσωπεύει διά των μελών της το 81,26% της συνολικής παραγωγής (μ.ό. τριετίας) και το 85,06% της μεταποίησης (μ.ό. τριετίας), στον τομέα της πτηνοτροφίας. Με την ευκαιρία αυτή ο πρόεδρος της Οργάνωσης, Θάνος Αγγελάκης, μιλά στο Meat News παρουσιάζοντους τους στόχους της ΕΔΟΠτ, αλλά και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ελληνικής πτηνοτροφίας.

Συνέντευξη στον Γιώργο Κατερίνη. Δημοσιεύτηκε στο τεύχος 81 (Απρίλιος 2020) του Meat News

Meat News: Κύριε Αγγελάκη, πρόσφατα ανακοινώθηκε η έγκριση της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Πτηνοτροφίας, της οποίας είστε πρόεδρος. Ποια είναι τα σχέδιά σας για το άμεσο μέλλον;

Θάνος Αγγελάκης Όλα τα μέλη εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την αναγνώριση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Πτηνοτροφίας.

Πρόκειται για μία συνειδητή προσπάθεια όλων των φορέων που συμμετέχουν στην Οργάνωση, η οποία μέσα από διαβουλεύσεις σχεδόν ενός έτους, ωρίμασε και υλοποιήθηκε. Σκοπός της μακροχρόνιας διαβούλευσης ήταν να καταγραφούν οι θέσεις και οι ανάγκες των μελών μας, με σκοπό την εκπόνηση του βραχυπρόθεσμου πλάνου της ΕΔΟΠτ.

Βασικός στόχος, είναι η ΕΔΟΠτ να αποτελέσει ένα δυναμικό μέσο έκφρασης των θέσεων του κλάδου προς τα αρμόδια όργανα, έναν φορέα αρωγό για τη διάχυση γνώσης και καινοτομίας προς τις εκμεταλλεύσεις και τις επιχειρήσεις του κλάδου και ένα αναπτυξιακό όχημα ώστε, η ελληνική πτηνοτροφία να διατηρήσει τη δυναμική της στην εγχώρια αγορά και να ενισχύσει της θέση της διεθνώς.

Στην τρέχουσα χρονική συγκυρία, όπου ακόμα διαμορφώνεται η Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) για την περίοδο 2021-2027, η ΕΔΟΠτ σε συνεργασία με επιστήμονες και ειδικούς, προετοιμάζει τις θέσεις της, ώστε να διεκδικήσει το μερίδιο που αναλογεί στον κλάδο της πτηνοτροφίας. Η προετοιμασία αυτή δεν αφορά μόνο την Νέα ΚΑΠ 2021-2027, αλλά και κάθε άλλο χρηματοδοτικό, επενδυτικό και αναπτυξιακό εργαλείο, το οποίο σχεδιάζεται και υλοποιείται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων του κλάδου είναι βιώσιμες, κερδοφόρες και εμφανίζουν αυξημένους κύκλους εργασιών τα τελευταία έτη και πιστεύουμε ότι αυτές οι υγιείς επιχειρήσεις πρέπει να αποτελούν την αιχμή κάθε αναπτυξιακής πολιτικής στον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα της χώρας.

Σημαντικός θα είναι ο ρόλος της ΕΔΟΠτ, ως φορέας καταγραφής των δεδομένων της παγκόσμιας αγοράς πουλερικών για την παρακολούθηση των τάσεων και των εξελίξεων στον κλάδο. Στο πλαίσιο αυτό θα αναπτύξει δράσεις συλλογής και διάχυσης της γνώσης, των εμπειριών και των πληροφοριών, διεθνώς. Μεσοπρόθεσμα οι ενέργειες αυτές ευελπιστούμε ότι θα οδηγήσουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αναγκαίες για την εξέλιξη των ελληνικών εκμεταλλεύσεων με σκοπό την αντιμετώπιση του διεθνούς ανταγωνισμού.

Το σημείο αναφοράς για όλες αυτές τις δράσεις θα είναι το «Ελληνικό κοτόπουλο».

Δυστυχώς, για τη χώρα μας αλλά και για τον κλάδο της πτηνοτροφίας στην Ελλάδα, η αναγνώριση της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης συμπίπτει με την περίοδο της παγκόσμιας πανδημίας του κορωνοϊού – Covid 19.

Σε αυτή τη συγκυρία, το πρώτο μας μέλημα ως παραγωγοί, μεταποιητές και διανομείς ελληνικού κοτόπουλου, είναι να περιοριστούν οι συνέπειες της πανδημίας στον κλάδο της πτηνοτροφίας, ώστε να συνεχίζει ο Έλληνας καταναλωτής να προμηθεύεται ελληνικό, ποιοτικό κοτόπουλο. Για το σκοπό αυτό έχουμε ήδη επικοινωνήσει με τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και είμαστε στη διάθεσή τους, ώστε να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα του κλάδου, λόγω του κορωνοϊού – Covid 19.

Meat News: Από τα στοιχεία που ανακοίνωσε το ΥΠΑΑΤ η Οργάνωση καλύπτει το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής και μεταποίησης. Αυτό σημαίνει ότι η Διεπαγγελματική έχει την αποδοχή όλου του κλάδου;

Θάνος Αγγελάκης Η ΕΔΟΠτ είναι το αποτέλεσμα κάλυψης των αναγκών του κλάδου. Αρχικά, υπάρχει η ανάγκη έκφρασης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις/επιχειρήσεις, όπως είναι το αυξημένο κόστος παραγωγής, τα φαινόμενα του αθέμιτου ανταγωνισμού και η αδυναμία ανάπτυξης έντονης εξαγωγικής δραστηριότητας. Επιπλέον, είναι επιβεβλημένη η αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την εξέλιξη του κλάδου.

Οι ελληνικές πτηνοτροφικές επιχειρήσεις, ακόμα και στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, στήριξαν την ελληνική οικονομία. Σήμερα, με το τέλος της κρίσης αυτής, δεν υπάρχει η πολυτέλεια της πολυφωνίας και της στείρας αντιπαράθεσης ανάμεσα στους φορείς του κλάδου, που έχουν ως συνέπεια να παραμένουν άλυτα τα προβλήματα και να χάνονται οι αναπτυξιακές και εμπορικές ευκαιρίες που προκύπτουν.

Είναι πλέον κατάλληλες οι συνθήκες για να ακουστούν οι θέσεις, οι απόψεις και οι προτάσεις των φορέων του κλάδου πτηνοτροφίας, από τα ίδια τα μέλη της, συντονισμένα και ισότιμα. Αυτές τις ανάγκες θα υπηρετήσουμε όλοι στην ΕΔΟΠτ και αυτός είναι ο λόγος που τύχαμε τέτοιας καθολικής αποδοχής.

Meat News: Δώστε μας μια εικόνα για τη διάρθρωση του κλάδου της πτηνοτροφίας.

Θάνος Αγγελάκης Από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, προκύπτει ότι η συνολική παραγωγή ελληνικού κοτόπουλου ανέρχεται σε 243.730,30 τόνους για το έτος 2017, με αυξητικές τάσεις για τα έτη 2018 και 2019, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, καθώς ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί τα επίσημα στοιχεία.

Ένα από τα πρώτα εργαλεία που θα αναπτύξουμε ως ΕΔΟΠτ είναι η πλατφόρμα καταγραφής των ποσοτήτων ελληνικού κοτόπουλου που παράγονται ετησίως, με σκοπό αφενός την στατιστική ανάλυση και απεικόνιση του κλάδου σε πραγματικό χρόνο και αφετέρου, την αντιμετώπιση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού.

Οι μεγαλύτερες ποσότητες παράγονται κατά σειρά στις περιφέρειες της Ηπείρου, της Στερεάς Ελλάδας και της Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο κλάδος της πτηνοτροφίας είναι ίσως ο μοναδικός, όσον αφορά την ελληνική πρωτογενή παραγωγή, όπου οι πτηνοτρόφοι (παραγωγοί) και οι μεταποιητές είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι δημιουργώντας πραγματικές βραχείες αλυσίδες διατροφής.

Meat News: Ο κλάδος της ελληνικής πτηνοτροφίας είναι από τους ελάχιστους στον τομέα του κρέατος που προσφέρει επάρκεια, παρά τις αυξημένες εισαγωγές τα τελευταία χρόνια. Ποιο είναι το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα;

Θάνος Αγγελάκης Όπως προανέφερα, ο κλάδος της πτηνοτροφίας εμφανίζει σημαντική καθετοποίηση της παραγωγής, ενώ οι παραγωγοί και οι μεταποιητές διατηρούν σχέσεις συνεργασίας και όχι απλά πελάτη – προμηθευτή.

Για να κατανοήσει κανείς τους λόγους που ο πτηνοτροφικός κλάδος είναι ένας από τους πλέον δυναμικούς και αναπτυσσόμενους, πρέπει να ανατρέξει στην ιστορία των περισσότερων από τις εκμεταλλεύσεις και τις επιχειρήσεις του κλάδου. Οι περισσότερες πτηνοτροφικές επιχειρήσεις έχουν πολυετή παρουσία στον χώρο, άρα έχουν επαρκή τεχνογνωσία την οποία αξιοποιούν για να βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητά τους. Επιπρόσθετα, ο κλάδος προβαίνει σε επενδύσεις οι οποίες βελτιώνουν την παραγωγική διαδικασία, αυξάνουν το βαθμό ασφάλειας του τελικού προϊόντος και προστατεύουν το περιβάλλον, ικανοποιώντας όλες τις σύγχρονες καταναλωτικές απαιτήσεις. Όμως, το πιο σημαντικό είναι ότι οι περισσότερες πτηνοτροφικές επιχειρήσεις έχουν ανθρωποκεντρικό προφίλ, αναγνωρίζοντας ως εξίσου σημαντικούς κρίκους στην αλυσίδα αξίας, τόσο τον παραγωγό, όσο και τον καταναλωτή.

Αυτό το μίγμα έχει καταφέρει να εξελίξει τις πτηνοτροφικές επιχειρήσεις σε εντάσεως κεφαλαίου με χαρακτηριστικά σύγχρονων εταιριών, σε αντίθεση με άλλους κλάδους του αγροτικού τομέα.

Εντούτοις, δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, καθώς οι υφιστάμενες συνθήκες απαιτούν άμεσες δράσεις ώστε να συνεχίσει ο κλάδος της ελληνικής πτηνοτροφίας να προσφέρει επάρκεια στην ελληνική αγορά.

Meat News: Ποια είναι η στάση που θα κρατήσετε απέναντι στην ΕΔΟΚ;

Θάνος Αγγελάκης Η ΕΔΟΚ είναι ένας αναγνωρισμένος Φορέας με συγκεκριμένους στόχους τους οποίους υπηρετεί. Η ΕΔΟΠτ εστιάζει στον κλάδο της πτηνοτροφίας, τον οποίο καθημερινά υπηρετούμε και στηρίζουμε. Για εμάς είναι αναγκαίο οι θέσεις και οι απόψεις μας να εκφράζονται ευθέως και καθολικά, ώστε τα αποτελέσματα να είναι ορατά και άμεσα για τον κλάδο.

Ο ρόλος των δύο φορέων είναι συμπληρωματικός και σήμερα στις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουμε είναι αναγκαίο να υπάρχει συνεργασία σε πεδία τα οποία είναι κοινά.

Εμείς είμαστε πάντοτε διαθέσιμοι στον διάλογο, όπως θεωρώ και κάθε φορέας που ανιδιοτελώς εκφράζει τον κλάδο που εκπροσωπεί. Ως εκ τούτου πιστεύω ότι υπάρχει πεδίο συνεργασίας, ανταλλαγής απόψεων και εφαρμογής τεχνογνωσίας στοχεύοντας στο αμοιβαίο καλό.

28 April 2020
Banner