Τεχνολογικό Κέντρο Γεωργίας και Τροφίμων από την Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το Γεωπονικό

31 August 2018

Τεχνολογικό Κέντρο Γεωργίας και Τροφίμων από την Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το Γεωπονικό

Η ίδρυση ενός Τεχνολογικού Κέντρου Γεωργίας και Τροφίμων, το οποίο θα αποτελεί ένα εξειδικευμένο κέντρο πολλαπλών λειτουργιών, που θα υλοποιεί τη Στρατηγική Ανάπτυξης και Αναβάθμισης του Αγροδιατροφικού Τομέα στην Περιφέρεια Αττικής και θα συμβάλλει στην παραγωγική ανασυγκρότηση, εγκρίθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής.

Το θέμα, που αποτελούσε εισήγηση της αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Ερμίνας Κυπριανίδου, αφορά την από κοινού αξιοποίηση συγκροτήματος κτιρίων, στην Ιερά Οδό 84, ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Αττικής, μέσω προγραμματικής σύμβασης με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: η Περιφέρεια θα διαθέσει το χώρο για την υλοποίηση όλων αυτών των δράσεων, ενώ το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα αναλάβει τη χρηματοδότηση του έργου ανακατασκευής των κτιρίων και του περιβάλλοντα χώρου, καθώς και κάθε επιπλέον δαπάνης μελετών και εργασιών και τα λειτουργικά έξοδα του Κέντρου.

Στο παρελθόν στο εν λόγω συγκρότημα στεγάζονταν το Δημόσιο Λυσσιατρείο και το Δημόσιο Απολυμαντήριο.

Το έργο θα στηρίξει τομείς όπως η κοινωνική επιχειρηματικότητα, η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα των νέων και η επώαση νέων ιδεών, η διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, η ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων, η γαστρονομία, ο αγροτουρισμός. Παράλληλα θα προωθηθεί η βιωματική εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση, ενώ θα υλοποιηθεί μια πληθώρα δράσεων πολιτισμού, όπως η σύνδεση των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων με την παράδοση, τον τουρισμό και τον πολιτισμό, καθώς και η καθιέρωση ειδικών ημερίδων και εκδηλώσεων.

Η αντιπεριφερειάρχης Ερμίνα Κυπριανίδου τόνισε ότι η συνεργασία αυτή εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της Περιφέρειας που στόχο έχει τη συνεργασία με τα καταξιωμένα Δημόσια Τεχνολογικά, Εκπαιδευτικά και ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας.

31 August 2018
Banner