Δημοσιεύτηκαν τα συμπεράσματα σύσκεψης για την Οζώδη, που οργάνωσαν η EFSA και η Κομισιόν

07 July 2016

Δημοσιεύτηκαν τα συμπεράσματα σύσκεψης για την Οζώδη, που οργάνωσαν η EFSA και η Κομισιόν

Κενά και περαιτέρω ανάγκες διερεύνησης στο πεδίο της επιδημιολογίας, των εργαλείων διάγνωσης, των εμβολίων και άλλων μέτρων ελέγχου και ασφάλειας, διαπιστώνει έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια Τροφίμων (EFSA) που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα και αφορά την Οζώδη Δερματίτιδα των Βοοειδών (ΟΔΒ).

Η έκθεση αποτελεί την καταγραφή των βασικών θέσεων που ακούστηκαν σε σχετικό διήμερο εργαστήριο που οργάνωσαν η EFSA και η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Κομισιόν τον Μάιο 2016. Στη διαδικασία αυτή συμμετείχαν επιστήμονες και υπηρεσιακά στελέχη των χωρών που έχουν επηρεαστεί ή βρίσκονται στον κίνδυνο Οζώδους Δερματίτιδας.

Στην έκθεση καταγράφονται και στοιχεία μιας πιθανής πολιτικής, όπως και προτάσεις διαχείρισης. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, «η πολιτική ελέγχου και τα μέτρα για την ΟΔΒ πρέπει να επανεξεταστούν λαμβάνοντας υπόψη: την διαθέσιμη σήμερα επιστημονική γνώση, τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα διαγνωστικά εργαλεία, τα διαθέσιμα μέχρι σήμερα μέσα ελέγχου (π.χ. εμβόλια), την επιδημιολογική κατάσταση της ασθένειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού, τους κανονισμούς του διεθνούς εμπορίου, τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν από τις χώρες όπου παρουσιάστηκαν τα κρούσματα της νόσου, την ανάγκη να καθιερωθούν διαδικασίες για την αποκατάσταση των περιοχών που θα απαλλαγούν από τη νόσο».

Στις προτάσεις των συμμετεχόντων περιλαμβάνονται: προληπτικός εμβολιασμός, διεύρυνση των ζωνών απαγόρευσης προκειμένου να συμπεριλάβουν τις παραμεθόριες περιοχές γειτονικών χωρών, διαχείριση της επιδημίας σε εμβολιασμένα κοπάδια κι όχι συνολική θανάτωση.

Η συγκεκριμένη έκθεση (θα τη βρείτε εδώ στα αγγλικά) φωτίζει πολλές από τις πλευρές που εξέθεσαν οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο, ενώ η EFSA θα εκδώσει την τελική επιστημονική γνώμη μέχρι την 31η Ιουλίου.

07 July 2016
Banner
Banner