Οδηγός του ΥΠΑΑΤ: Τα πάντα για την εφαρμογή Αρχών HACCP στα σφαγεία οπληφόρων

26 June 2018

Οδηγός του ΥΠΑΑΤ: Τα πάντα για την εφαρμογή Αρχών HACCP στα σφαγεία οπληφόρων

Έναν οδηγό για τις ελάχιστες απαιτήσεις αναφορικά με την εφαρμογή συστήματος βάσει των αρχών του HACCP στα σφαγεία οπληφόρων εξέδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Γ.Δ. Κτηνιατρικής, Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Σφαγείων).

Όπως αναφέρεται στον Οδηγό, ο υπεύθυνος της εγκατάστασης με την ομάδα HACCP της εγκατάστασης «θα πρέπει λαμβάνοντας υπόψη τον Οδηγό να εγκαταστήσει και να εφαρμόσει ένα σύστημα αυτοελέγχου ανάλογα με τη δυναμικότητα της εγκατάστασής του, τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της και τους κινδύνους (βιολογικούς, χημικούς και φυσικούς) που θα αναγνωρίσει, καθώς και όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα που πρέπει να λάβει προκειμένου να είναι σε θέση να εγγυηθεί την υγιεινή και την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων».

Ο Οδηγός περιλαμβάνει τα πάντα, από την έγκριση της εγκατάστασης μέχρι τη διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων / αποβλήτων και είναι εμπλουτισμένος με σχετικούς πίνακες και εικόνες. Την ευθύνη της ολοκλήρωσης του Οδηγού είχε συντακτική ομάδα αποτελούμενη από τους: Ασλανίδου Σεβαστή, Κτηνίατρος, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΔΑΟΚ ΠΕ Καρδίτσας. Θεοχαρίδης Θεοχάρης, Κτηνίατρος, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΔΑΟΚ ΠΕ Σερρών. Λάγιου Ανθούλα, Κτηνίατρος, Τμήμα Σφαγείων, Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, ΥΠΑΑΤ. Μήλιος Κωνσταντίνος, Κτηνίατρος, Διεύθυνση Κτηνιατρικής, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Παπαδάκη Παναγιώτα , Κτηνίατρος, Προϊσταμένη Τμήματος Σφαγείων, Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, ΥΠΑΑΤ.

Βρείτε εδώ τον Οδηγό.

26 June 2018
Banner