Τα οφέλη της γεωργίας σε εκπαιδευτικό πακέτο για μαθητές 11-15 ετών

01 March 2017

Τα οφέλη της γεωργίας σε εκπαιδευτικό πακέτο για μαθητές 11-15 ετών

Story Highlights

  • Πρόκειται για μια συλλογή έτοιμων προς χρήση διδακτικών και μαθησιακών πόρων που στοχεύουν να αυξήσουν την ευαισθησία των Ευρωπαίων ηλικίας 11-15 ετών όσον αφορά τη σημασία των τροφίμων και της γεωργίας για την Ευρώπη

Related Articles

Πρόσφατες μελέτες κατέδειξαν ότι οι αστικοί πληθυσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι, αισθάνονται αποσυνδεδεμένοι από τη γεωργία ως πηγή της τροφής τους. Επίσης αγνοούν τον ευρύτερο ρόλο που διαδραματίζουν οι γεωργοί (στην κοινωνία και στην οικονομία μας), όχι απλώς εφοδιάζοντάς μας με τρόφιμα, αλλά επίσης προστατεύοντας το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους, καθώς και διασφαλίζοντας τη ζωτικότητα της ευρωπαϊκής υπαίθρου και των αγροτικών περιοχών.

Αυτή την έλλειψη έρχεται να καλύψει ένα παιδαγωγικό πακέτο που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε στενή συνεργασία με εκπαιδευτικούς και ειδικούς σε θέματα εκπαίδευσης. Πρόκειται για μια συλλογή έτοιμων προς χρήση διδακτικών και μαθησιακών πόρων που στοχεύουν να αυξήσουν την ευαισθησία των Ευρωπαίων ηλικίας 11-15 ετών όσον αφορά τη σημασία των τροφίμων και της γεωργίας για την Ευρώπη.

agriculture educationΤο πακέτο έχει σχεδιαστεί για χρήση από τους εκπαιδευτικούς μέσα από ένα ευρύ φάσμα διδακτικών πεδίων — για παράδειγμα, γεωγραφία, φυσικές επιστήμες, ιθαγένεια, οικονομικά, ευρωπαϊκές σπουδές, οικιακή οικονομία, γεωργικές επιστήμες, τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών και κοινωνικές επιστήμες. Επιλέγοντας μέσα από ποικίλα και συμπληρωματικά εργαλεία και δραστηριότητες, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να διερευνήσουν τρεις σχετικές θεματικές ενότητες: τρόφιμα, περιβάλλον και ύπαιθρος. Μπορούν να «κατεβάσουν» την Επισκόπηση για εκπαιδευτικούς, η οποία περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες —ένα ενημερωτικό δελτίο, έναν χάρτη της γεωργικής παραγωγής στην Ε.Ε. και ένα γλωσσάρι που θα τους βοηθήσει να απαντήσουν στις ερωτήσεις των μαθητών τους—, καθώς και δύο εισαγωγικά σχέδια μαθήματος. Το πακέτο ανοίγει με ένα εκπαιδευτικό βιντεοκλίπ κινούμενων σχεδίων, που παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία της ευρωπαϊκής γεωργίας και συνοδεύεται από ένα σχέδιο μαθήματος.

Εναλλακτικά, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ξεκινήσουν το θέμα με μία παρουσίαση διαφανειών και το σχέδιο του μαθήματος.

01 March 2017
Banner