Σύσκεψη για τη διαχείριση των νεκρών ζώων

25 June 2015

Σύσκεψη για τη διαχείριση των νεκρών ζώων

Σύσκεψη υπό τον υφυπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Π. Σγουρίδη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο χάραξης και υλοποίησης ενός Εθνικού Προγράμματος συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων. Στην σύσκεψη συμμετείχαν ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου, Δ. Γελαλής, ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος, Ελ. Γίτσας, ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ν. Στουπής και υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου μεταξύ των οποίων, ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Δ. Τσαγκαλίδης και ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωϊκής Παραγωγής και Κτηνιατρικής, Θ. Αλεξανδρόπουλος.
Ανάμεσα στους στόχους που τέθηκαν συμπεριλαμβάνονται πρώτον, η συνέχιση του πιλοτικού Προγράμματος Θεσσαλίας και η επανέναρξη του πιλοτικού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, δεύτερον, η τροποποίηση του υπάρχοντος νομικού πλαισίου για την συγχρηματοδότηση από τον ΕΛΓΑ, την Περιφέρεια και το Υπουργείο πιλοτικού Προγράμματος στην Ήπειρο και ο σχεδιασμός Προγραμμάτων σε Κεντρική Μακεδονία και Πελοπόννησο, τρίτον, η διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού για την κατασκευή μονάδων παραγωγής βιοκαυσίμου/πράσινης ενέργειας βάσει ανάλυσης κινδύνου, με άντληση πόρων από το Πράσινο Ταμείο και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

25 June 2015
Banner