Υπογράφτηκε πρωτόκολλο συνεργασίας ΕΦΕΤ – Περιφέρειας Πελοποννήσου

12 May 2022

Υπογράφτηκε πρωτόκολλο συνεργασίας ΕΦΕΤ – Περιφέρειας Πελοποννήσου

Μια νέα συνεργασία έλαβε χώρα στις 9 Μαΐου, που σηματοδοτεί την ανάπτυξη διαρκούς συνεργασίας για την υλοποίηση των προγραμμάτων επίσημου ελέγχου τροφίμων για το χρονικό διάστημα 2022-2023, μεταξύ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου του ΕΦΕΤ και των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο λόγος για την υπογραφή του συγκεκριμένου Πρωτοκόλλου Συνεργασίας έγινε με στόχο τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των ελεγκτικών μηχανισμών, τη διενέργεια κοινών ελέγχων και την από κοινού διαχείριση εκτάκτων περιστατικών και καταγγελιών από τους πολίτες, καθώς και τον αποδοτικότερη προσφορά εργασιών των αρμοδίων υπηρεσιών.

Ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ κ. Αντώνιος Ζαμπέλας σχετικά με τη νέα συνεργασία, δήλωσε τα εξής: «Τα επόμενα χρόνια οι εθνικοί στρατηγικοί στόχοι στον τομέα των τροφίμων διαμορφώνονται από την κοινή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον αγροδιατροφικό τομέα και εμείς καλούμαστε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που θέτει η νέα εποχή των υγειονομικών και επισιτιστικών κρίσεων σε συνδυασμό με το μεγάλο στοίχημα της ανάπτυξης. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου βρήκαμε συνοδοιπόρο στη πορεία υλοποίησης των κοινών στρατηγικών μας στόχων που είναι η διασφάλιση της ασφάλειας και της αυθεντικότητας των τροφίμων, η βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων, προστασία της δημόσιας υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών. Στη κατεύθυνση αυτή η σημερινή μας συμφωνία θέτει το πλαίσιο ενιαίου συντονισμού και ενδυνάμωσης των ελεγκτικών μας μηχανισμών για αποτελεσματικότερη άσκηση του ελεγκτικού μας έργου. Είμαστε σήμερα εδώ για να κάνουμε πράξη την άρση των επικαλύψεων αρμοδιοτήτων, να αποφύγουμε φαινόμενα διπλών και ανώφελων ελέγχων, να εξοικονομήσουμε πόρους και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας στην επίτευξη των κοινών μας στόχων».

12 May 2022
Banner
Banner