Συνεργασία ΕΦΕΤ και Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης για τον έλεγχο των τροφίμων

10 June 2022

Συνεργασία ΕΦΕΤ και Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης για τον έλεγχο των τροφίμων

Μια νέα συνεργασία υπογράφηκε στην Κομοτηνή, στις 10/6/2022,  μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ). Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί την ανάπτυξη διαρκούς συνεργασίας με σκοπό την υλοποίηση των προγραμμάτων επίσημου ελέγχου τροφίμων. Το Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψαν οι εκπρόσωποι του δύο μερών, ο περιφερειάρχης ΑΜΘ κ. Χρήστος Μέτιο και ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ κ. Αντώνη Ζαμπέλα, ο οποίος τον΄ίζοντας τη σημασία αυτής της προσπάθειας, δήλωσε:

«Τα επόμενα χρόνια οι εθνικοί στρατηγικοί στόχοι στον τομέα των τροφίμων διαμορφώνονται από την κοινή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον αγροδιατροφικό τομέα και εμείς καλούμαστε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που θέτει η νέα εποχή των υγειονομικών και επισιτιστικών κρίσεων σε συνδυασμό με το μεγάλο στοίχημα της ανάπτυξης. Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης βρήκαμε συνοδοιπόρο στη πορεία υλοποίησης των κοινών στρατηγικών μας στόχων που είναι η διασφάλιση της ασφάλειας και της αυθεντικότητας των τροφίμων, η βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων, η προστασία της δημόσιας  υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών. Στη κατεύθυνση αυτή η σημερινή μας συμφωνία θέτει το πλαίσιο ενιαίου συντονισμού και ενδυνάμωσης των ελεγκτικών μας μηχανισμών για αποτελεσματικότερη άσκηση του ελεγκτικού μας έργου. Είμαστε σήμερα εδώ για να κάνουμε πράξη την άρση των επικαλύψεων αρμοδιοτήτων, να αποφύγουμε φαινόμενα διπλών και ανώφελων ελέγχων, να εξοικονομήσουμε πόρους και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας στην επίτευξη των κοινών μας στόχων».

Ο σκοπός της συνεργασίας είναι η διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της δημόσιας Υγείας, καθώς και τα συμφέροντα των καταναλωτών. Οι στόχοι, δε, που έχουν τεθεί προκειμένου να ικανοποιηθεί απολύτως αυτή η συνθήκη είναι:

Η υλοποίηση του προγράμματος επίσημου ελέγχου τροφίμων για τα έτη 2022 -2026.

Η διαχείριση πιθανών διατροφικών περιστατικών και κρίσεων ή άλλων έκτακτων περιστατικών.

Η διερεύνηση καταγγελιών και αναφορών πολιτών.

➢ Η υποστήριξη των επιθεωρήσεων που διενεργούνται στη χώρα μας από ξένες αποστολές.

10 June 2022
Banner
Banner