Στην τελική ευθεία η Σύνοδος Κορυφής για τα Συστήματα Τροφίμων (23 Σεπτεμβρίου, Ν. Υόρκη)

13 September 2021

Στην τελική ευθεία η Σύνοδος Κορυφής για τα Συστήματα Τροφίμων (23 Σεπτεμβρίου, Ν. Υόρκη)

Όταν τον Οκτώβριο του 2019, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντ. Γκουτέρες έθετε την ανάγκη και καλούσε για το 2021 σε μια Σύνοδο Κορυφής για τα Συστήματα Τροφίμων, ασφαλώς δεν φανταζόταν τι επρόκειτο να μεσολαβήσει με την παγκόσμια υγειονομική κρίση του Covid-19. Μια υγειονομική κρίση που έθεσε νέα προβλήματα και τεράστιες προκλήσεις για τα ίδια τα συστήματα τροφίμων.

Μετά τον κορωνοϊό, η Σύνοδος αποκτά σίγουρα νέο ενδιαφέρον και ιδιαίτερη δυναμική.

Η πανδημία του Covid 19 έγινε σε πολλά μέρη του κόσμου κρίση πείνας και οι προκλήσεις που αναδύθηκαν έχουν αυξηθεί έντονα, φέρνοντας μια νέα αίσθηση του επείγοντος. Επιπλέον, η κρίση του κορωνοϊού αφενός δημιούργησε την ευκαιρία να αυξηθεί το επίπεδο μεταρρυθμιστικής φιλοδοξίας για τα παγκόσμια συστήματα τροφίμων, αφετέρου πυροδότησε μια έντονη συζήτηση γύρω από τις κατευθύνσεις και το κοινό κόστος αυτού του μετασχηματισμού.

Τριπλή πρόκληση

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Σύνοδος Κορυφής για τα Συστήματα Τροφίμων πραγματοποιείται σε λίγες ημέρες, 23 Σεπτεμβρίου 2021, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη – είχε προηγηθεί μια τριήμερη προ-σύνοδος στη Ρώμη στις 26-28 Ιουλίου 2021.

Στις 23 Σεπτεμβρίου ο στόχος θα είναι να γίνει η αρχή για μια τολμηρή δράση που θα οδηγήσει στον μετασχηματισμό του τρόπου με τον οποίο ο κόσμος παράγει, καταναλώνει και σκέφτεται για τα τρόφιμα. Η Σύνοδος θεωρείται μάλιστα από τον ΟΗΕ ως ένα κρίσιμο βήμα που δίνει ώθηση και στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει θέσει.

Πράγματι, η βιώσιμη ανάπτυξη έχει στενή σχέση με την τριπλή πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα ο πλανήτης, όσον αφορά τον αγροδιατροφικό τομέα: να εξασφαλιστεί η διατροφή του αυξανόμενου πληθυσμού που θα φτάσει τα 10 δισ. ανθρώπους το 2050· να προστατευθούν τα βιοποριστικά μέσα περισσότερων από 500 εκατ. Αγροτών παγκοσμίως· να διατηρηθούν οι φυσικοί πόροι, που είναι η βάση της παραγωγής τροφίμων.

Στόχοι της Συνόδου Κορυφής

Η έννοια του «συστήματος τροφίμων» είναι νοητή ως το σύνολο των στοιχείων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παραγωγή και κατανάλωση τροφίμων, όπως και οι επιπτώσεις και αλληλεπιδράσεις τους, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, υγειονομικών και περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων.

Οι στόχοι της Συνόδου Κορυφής, σύμφωνα με τους διοργανωτές της, είναι:

  • Να ενισχυθεί η δημόσια συζήτηση σχετικά με τη σημασία που έχουν τα συστήματα τροφίμων για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.
  • Δράσεις, με μετρήσιμα αποτελέσματα, για τον μετασχηματισμό των συστημάτων τροφίμων· σε αυτές θα κληθούν να συνδράμουν οι πάντες: ηγέτες κρατών, πόλεις, κοινότητες, επιχειρήσεις, η κοινωνία των πολιτών, καταναλωτές, παραγωγοί τροφίμων.
  • Η διατύπωση των βασικών αρχών οι οποίες θα θέσουν τα συστήματα τροφίμων στο επίκεντρο των στόχων βιωσιμότητας της επόμενης δεκαετίας.
  • Ένα σύστημα παρακολούθησης των αποτελεσμάτων των δράσεων, το οποίο θα επιτρέψει τον διαμοιρασμό κάθε εμπειρίας και γνώσης που προκύπτει.
13 September 2021
Banner