Στόχος η μόνιμη λύση για τη διαχείριση των βοσκοτόπων

29 May 2015

Στόχος η μόνιμη λύση για τη διαχείριση των βοσκοτόπων

Εξηγήσεις έδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Βαγγέλης Αποστόλου τόσο για την Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε, όσο και για τις επόμενες κινήσεις που αφορούν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης.
Όπως είπε ο υπουργός η χώρα μας αντιμετωπίζει υψηλούς καταλογισμούς λόγω της μη ορθολογικής χρήσης των βοσκοτόπων. Πρόσφατα οριστικοποιήθηκε νέο πρόστιμο ύψους 322 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2009-2011, ενώ έχει ξεκινήσει διαδικασία προστίμου και για την περίοδο 2012-2014. Όπως είπε υπάρχει ο κίνδυνος να ζητηθεί η ανάκτηση των καταλογισμών από τους αγρότες. Η ΚΥΑ προσπαθεί να βάλει μια τάξη στα πράγματα, ενώ με την πρόταση νόμου που πρόκειται να συζητηθεί στο υπουργικό συμβούλιο σύντομα αναμένεται να υπάρξει οριστική λύση στις βοσκήσιμες γαίες.
Τόσο ο υπουργός, όσο και ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής, Θωμάς Αλεξανδρόπουλος αναφέρθηκαν στις εικονικές μετακινήσεις ζώων που επικρατούσαν μέχρι τώρα, κάτι που όπως είπαν υπάρχει βούληση να σταματήσει εντελώς. Σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα ο κ. Αποστόλου είπε ότι παρουσιάζει μεγάλη ανισοκατανομή στη διαθεσιμότητα βοσκοτόπων και στο υπάρχον ζωικό κεφάλαιο ανά Περιφερειακή Ενότητα. Η ανισοκατανομή δημιουργεί μεγάλες διαφορές στην αξία δικαιωμάτων που θα κατανέμονταν στους κτηνοτρόφους.
Όπως είπε ακόμα το Υπουργείο είναι έτοιμο να αναθέσει τη σύνταξη των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων μέσα σατους χρόνους που έχει ζητήσει η Κομισιόν. Σύμφωνα με τον κ. Αλεξανδρόπουλο πρόκειται για επτά οριζόντια σχέδια βόσκησης.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 26/5/2015:

  • αμβλύνονται οι διαφοροποιήσεις στην έκταση των προς κατανομή βοσκήσιμων γαιών μεταξύ των κτηνοτρόφων, χωρίς να παραβλέπονται οι ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες της κάθε περιοχής
  • τηρούνται οι διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών σχετικά με την επιλεξιμότητα των βοσκήσιμων γαιών, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος καταλογισμών εις βάρος της χώρας μας.
  • αποφεύγονται μη ρεαλιστικές λύσεις όπως είναι μετακινήσεις κτηνοτρόφων και ποιμνίων σε πολύ μεγάλες αποστάσεις από την έδρα της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.
  • δημιουργείται απόθεμα επιλέξιμων βοσκοτόπων στις περιοχές που υπάρχει πλεόνασμα εκτάσεων προς χρήση τόσο από νεοεισερχόμενους κτηνοτρόφους όσο και μετακινούμενους
  • όσοι από τους κτηνοτρόφους των περιοχών που διαθέτουν λιγότερες από τις απαιτούμενες επιλέξιμες εκτάσεις, επιθυμούν να κάνουν χρήση βοσκοτόπου μεγαλύτερου από αυτόν που τους αναλογεί, μπορούν οικειοθελώς να αιτηθούν χορήγηση επιπλέον βοσκοτόπου στις περιοχές όπου υπάρχει απόθεμα, εφόσον αποδεικνύουν τη μετακίνησή τους
  • δημιουργούνται συνθήκες συμβατότητας με τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης που θα εκπονηθούν
  • οι Δήμοι και οι κτηνοτρόφοι έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης των μη επιλέξιμων προς ενίσχυση βοσκήσιμων γαιών της περιοχής τους
  • τέλος είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό από όλους ότι ακόμη και αν χρησιμοποιηθούν λιγότερες εκτάσεις βοσκοτόπων τα κονδύλια της περιφέρειας των βοσκοτόπων είναι απολύτως εξασφαλισμένα, αφού θα ανέβει η αξία κάθε δικαιώματος. Δηλαδή, εάν χρησιμοποιούσαμε 2 εκατομμύρια εκτάρια η αξία του κάθε εκταρίου θα ήταν 222,5 ευρώ, ενώ αν χρησιμοποιούσαμε 1,5 εκατομμύριο εκτάρια η αξία κάθε εκταρίου θα είναι 297 ευρώ.

Το πλήρες κείμενο της ΚΥΑ μπορείτε να το βρείτε εδώ

 

29 May 2015
Banner