Στο Δικαστήριο της Ε.Ε. η Ουγγαρία για παρεμβάσεις στο λιανικό εμπόριο τροφίμων

25 January 2019

Στο Δικαστήριο της Ε.Ε. η Ουγγαρία για παρεμβάσεις στο λιανικό εμπόριο τροφίμων

Στο Δικαστήριο της Ε.Ε. αποφάσισε τελικά η Κομισιόν να παραπέμψει την Ουγγαρία, για μια υπόθεση που έρχεται από το παρελθόν (δείτε και εδώ).

Η Κομισιόν παραπέμπει την Ουγγαρία επειδή οι εθνικοί κανόνες της σχετικά με το λιανικό εμπόριο γεωργικών προϊόντων και τροφίμων δεν είναι συμβατοί με τους ενωσιακούς κανόνες. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία ότι η ουγγρική νομοθεσία για το λιανικό εμπόριο δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες της Ε.Ε. και στερεί από τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις τα πλήρη οφέλη της ενιαίας αγοράς. Θεωρεί ότι η ουγγρική νομοθεσία παραβιάζει τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, καθώς και τον κανονισμό της Ε.Ε. για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων. Πρώτον, σύμφωνα με την ουγγρική νομοθεσία, οι έμποροι λιανικής πώλησης πρέπει να εφαρμόζουν το ίδιο περιθώριο κέρδους για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα, ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγής τους. Ο κανόνας αυτός παραβιάζει το ενωσιακό δίκαιο για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, αφού αποθαρρύνει τις πωλήσεις εισαγόμενων προϊόντων σε σύγκριση με τις πωλήσεις εγχώριων προϊόντων. Δεύτερον, η Ουγγαρία δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του Κανονισμού της Ε.Ε., αφού υπονομεύει την ελεύθερη διαμόρφωση των τιμών πώλησης των γεωργικών προϊόντων και τη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού. Η ουγγρική νομοθεσία που επιβάλλει το ίδιο περιθώριο κέρδους σε όλα τα προϊόντα εμποδίζει ορισμένους εισαγωγείς και εμπόρους λιανικής πώλησης εισαγομένων προϊόντων να προτείνουν ελκυστικότερες τιμές λιανικής για τους καταναλωτές.

Η Κομισιόν κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ουγγαρίας τον Φεβρουάριο του 2017, με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής. Μετά την επιστολή αυτή αποστάλθηκε, τον Μάρτιο του 2018, αιτιολογημένη γνώμη, με την οποία καλείται η Ουγγαρία να άρει τον περιορισμό της στη λιανική πώληση. Δεδομένου ότι οι ουγγρικές αρχές επέμειναν στη θέση τους, η Κομισιόν αποφάσισε πλέον να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ε.Ε.

25 January 2019
Banner
Banner