Στη Νιτσιάκος μέρος των δραστηριοτήτων της ΒΙΟΚΟΤ

01 March 2016

Στη Νιτσιάκος μέρος των δραστηριοτήτων της ΒΙΟΚΟΤ

Η γνωστή εταιρεία Θ.Νιτσιάκος ΑΒΕΕ απορροφά μέρος των δραστηριοτήτων της εταιρείας ΒΙΟΚΟΤ ΑΕ, σύμφωνα με δημοσιεύματα στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα αποκτά τον έλεγχο της δραστηριότητας πώλησης κρέατος κοτόπουλου. Η ανακοίνωση θα γίνει μετά την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

01 March 2016
Banner
Banner