Στη Λαμία η επόμενη ημερίδα για το εθνικό σχέδιο της ΚΑΠ 2021-2027. Ξεκίνησε και ηλεκτρονική διαβούλευση

03 December 2019

Στη Λαμία η επόμενη ημερίδα για το εθνικό σχέδιο της ΚΑΠ 2021-2027. Ξεκίνησε και ηλεκτρονική διαβούλευση

Στο πλαίσιο της κατάρτισης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, διοργανώνουν Ημερίδα Διαβούλευσης, στη Λαμία (Ξενοδοχείο Σαμαράς), την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019.

Η εκδήλωση εντάσσεται στον κύκλο Ημερίδων Διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων με όλους τους παραγωγικούς φορείς και συντελεστές του πρωτογενή τομέα, και θα πραγματοποιηθούν στις Περιφέρειες της χώρας, καθ’όλη τη διάρκεια προετοιμασίας του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ έως και την υποβολή του προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων και την ενεργή συμμετοχή τους στις διαδικασίες διαβούλευσης έχει αναρτηθεί σχετικό Κείμενο και Ερωτηματολόγιο Διαβούλευσης, στο οποίο αναδεικνύονται οι νέες προκλήσεις, προτεραιότητες και αλλαγές που επιφέρουν οι προτάσεις των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, μετά το 2020, στους δικτυακούς τόπους:

  1. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης,
  2. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και
  3. του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου του ΠΑΑ

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, χαιρετισμό στην εκδήλωση θα απευθύνει στις 16:30 ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κ. Σκρέκας. Θα ακολουθήσει στις 17:00 η εισήγηση του Γ.Γ. Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Κ. Μπαγινέτα.

Η ημερίδα θα λήξει στις 20:30.

03 December 2019
Banner