Στη Γ.Δ. Αγροτικής Ανάπτυξης του ΥΠΑΑΤ οι Σχολές Κρεοπωλών

05 September 2017

Στη Γ.Δ. Αγροτικής Ανάπτυξης του ΥΠΑΑΤ οι Σχολές Κρεοπωλών

Νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έχει πάρει το δρόμο του για να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ. Το νέο οργανόγραμμα φέρνει αρκετές αλλαγές και αναδιατάξεις (βλέπε εδώ), ενώ εντάσσει τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος σε μια Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής.

Συγκεκριμένα, στη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, υπάγεται η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, στην οποία μεταξύ άλλων λειτουργεί η Διεύθυνση Έρευνας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης. Σε αυτήν ακριβώς τη Διεύθυνση υπάγονται, σύμφωνα με τον νέο Οργανισμό του Υπουργείου:

- Η Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Αθηνών (φωτό), με έδρα την Αθήνα και με περιοχή δικαιοδοσίας τις περιφέρειες: Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και Ιονίων Νήσων πλην της Π.Ε. Κέρκυρας.

- Η Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και με περιοχή δικαιοδοσίας την περιφέρεια Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, με το υπαγόμενο Γραφείο Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος Δράμας με περιοχή δικαιοδοσίας την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης.

- Η Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Λάρισας, με έδρα τη Λάρισα και με περιοχή δικαιοδοσίας τις περιφέρειες: Θεσσαλίας, Ηπείρου και την Π.Ε. Κέρκυρας.

Ως αρμοδιότητες των τριών Σχολών ορίζονται:

α) Εκπαίδευση κρεοπωλών εκδοροσφαγέων και ταξινομητών προκειμένου να ασκήσουν το επάγγελμά τους.

β) Εκπαίδευση κτηνιάτρων του ΥΠΑΑΤ, του ΕΦΕΤ και του στρατού σε θέματα Υγιεινής, Τεχνολογίας και Ποιότητας του κρέατος και των προϊόντων του.

γ) Ενημέρωση καταναλωτών και οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου σε θέματα που αφορούν το κρέας και τα προϊόντα του. Πραγματοποίηση σεμιναρίων σε επιχειρήσεις ή και στις εγκαταστάσεις των Σχολών, δημοσίευση άρθρων, κλπ.

δ) Διαμόρφωση πολιτικών στην αγορά του κρέατος, ανάπτυξη μεθόδων κοστολόγησης και καθορισμού διατίμησης του κρέατος.

ε) Παρακολούθηση της ορθής και ενιαίας εφαρμογής της ποιοτικής κατάταξης (ταξινόμησης) των σφάγιων ζώων στην Ελλάδα, κοινοτική εκπροσώπηση, εκπαίδευση και έλεγχος των ταξινομητών.

στ) Διεξαγωγή των μελετών για την εφαρμογή της ποιοτικής κατάταξης των σφάγιων χοίρων στην Ελλάδα.

ζ) Μέθοδοι τεμαχισμού των σφάγιων, εναρμονίσεις των μεθόδων, εθνικές και διεθνείς κοπές, εκπαίδευση ενδιαφερομένων σε ειδικές κοπές (εξαγωγές).

Όπως ορίζει ο νέος Οργανισμός, «των Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος Αθηνών, Επαγγελμάτων Κρέατος Θεσσαλονίκης και Επαγγελμάτων Κρέατος Λάρισας, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού ή ΠΕ3 Κτηνιατρικού, ή ΤΕ3 Τεχνολογίας Τροφίμων».

05 September 2017
Banner