Στήριξη των μικρών επιχειρήσεων επί της ουσίας, ζητά το ΒΕΑ

27 October 2020

Στήριξη των μικρών επιχειρήσεων επί της ουσίας, ζητά το ΒΕΑ

Την άποψή του, σχετικά με το πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής «Ενίσχυση των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων με κεφάλαιο κίνησης λόγω Covid-19» διατυπώνει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, σύμφωνα με την οποία, το πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 200 εκ. ευρώ, ωφελεί σχεδόν αποκλειστικά, τις επιχειρήσεις μεσαίου έως μεγάλου μεγέθους. Κι αυτό, γιατί:

α) το πρόγραμμα, κάνοντας χρήση του επίσημου ορισμού της Ε.Ε. για τις Μικρές Επιχειρήσεις, επιτρέπει τη συμμετοχή αυτών που έχουν έως 50 άτομα προσωπικό και

β) προκρίνει τις προτάσεις όσων συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία, επιβραβεύοντας όσες έχουν μεγάλο μέγεθος και αριθμό εργαζομένων, με 25 βαθμούς (επί συνόλου 100).  

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, τόσο με παρέμβασή του και πρόταση που απευθύνει στον Περιφερειάρχη κο Πατούλη, όσο και στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο (ΠΕΣ Αττικής), – από το οποίο ζητά έκτακτη συνεδρίαση για το θέμα- ζητά:

Να υπάρξει ειδική Πρόσκληση ή διακριτός προϋπολογισμός στο πλαίσιο της τρέχουσας Πρόσκλησης, που να αφορά ΜΟΝΟ τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, που με βάση τον ορισμό της Ε.Ε.: «απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού, δεν υπερβαίνει τα 2 εκ. ευρώ».

Ο πρόεδρος του Β.Ε.Α., Π. Ραβάνης (φωτογραφία) δηλώνει: «Να μην επιβεβαιωθούμε στο φόβο μας ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα, απευθύνεται μόνο κατ ΄όνομα στους πολύ μικρούς επιχειρηματίες».

Όσον αφορά δε, το άλλο Πρόγραμμα της Περιφέρειας «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Περιφέρειας Αττικής», το Β.Ε.Α. είχε ήδη αποστείλει από 17-9-2020, επιστολή με σχετικό ερώτημα στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής, για την συμπερίληψη των αυτοαπασχολούμενων επιχειρηματιών.

«Μετά από την πρόσφατη απάντηση της παραπάνω αρμόδιας Υπηρεσίας, όσον αφορά την συμμετοχή των αυτοαπασχολουμένων χωρίς προσωπικό, με έλεγχο «deminimis», εκφράζουμε ικανοποίηση για την εξέλιξη αυτή και προσδοκούμε σε διευρυμένη συμμετοχή των πολύ μικρών επιχειρήσεων στην εν λόγω Δράση», καταλήγει ο πρόεδρος του Β.Ε.Α.

27 October 2020
Banner
Banner