Σπατάλη τροφίμων και αθέμιτες πρακτικές, επί τάπητος στο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε.

10 April 2018

Σπατάλη τροφίμων και αθέμιτες πρακτικές, επί τάπητος στο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε.

Η σπατάλη τροφίμων και οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στον τομέα της τροφικής αλυσίδας είναι δύο από τα θέματα που θα συζητήσουν τη Δευτέρα 16 Απριλίου οι υπουργοί Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας, τα κυριότερα σημεία της ημερήσιας διάταξης αφορούν:

Σπατάλη τροφίμων. Οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τους τρόπους περαιτέρω μείωσης της σπατάλης τροφίμων στην Ε.Ε. Ειδικότερα, θα αποτιμήσουν την πορεία εφαρμογής των συμπερασμάτων του Συμβουλίου του Ιουνίου του 2016 σχετικά με την απώλεια και τη σπατάλη τροφίμων. Στα συμπεράσματα καλούνται τα κράτη μέλη και η Επιτροπή να αξιολογήσουν την πρόοδο σχετικά με διάφορα μέτρα, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, αρχής γενομένης από το 2018. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν:

  • βελτίωση της παρακολούθησης και της συλλογής δεδομένων, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του προβλήματος
  • ευαισθητοποίηση του κοινού
  • διευκόλυνση της δωρεάς των αδιάθετων τροφίμων σε φιλανθρωπικές οργανώσεις
  • διεύρυνση του καταλόγου τροφίμων που εξαιρούνται από την επισήμανση «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από»

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στα τρόφιμα. Θα παρουσιαστεί το σχέδιο Οδηγίας της Επιτροπής για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Σημειώνεται ότι στα συμπεράσματα της 12ης Δεκεμβρίου 2016, το Συμβούλιο είχε καλέσει την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση των επιπτώσεων με σκοπό να προτείνει νομοθεσία ή άλλα μη νομοθετικά μέτρα για την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Σχέδιο διαχείρισης της αλιείας στα δυτικά ύδατα. Οι υπουργοί θα συζητήσουν σχετικά με ένα νέο πολυετές σχέδιο για την αλιεία στα δυτικά ύδατα. Στόχος του σχεδίου είναι η βιώσιμη εκμετάλλευση των βενθοπελαγικών αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων βαθέων υδάτων, στα δυτικά ύδατα. Θα καλύπτει τα σκάφη τουλάχιστον επτά παράκτιων κρατών μελών.

10 April 2018
Banner