Προτεραιότητα η κρίση σε αγροτικούς κλάδους και οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

16 July 2016

Προτεραιότητα η κρίση σε αγροτικούς κλάδους και οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Story Highlights

  • Η Γκαμπριέλα Ματίτσνα έδωσε στους ευρωβουλευτές μια γεύση σχετικά με τις προτεραιότητες που θέτει για τον αγροτικό τομέα η Σλοβακική Προεδρία της Ε.Ε.

Related Articles

Μόλις μερικές μέρες πριν από τη σύνοδο των υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. (συνεδριάζουν τη Δευτέρα 18 Ιουλίου), όπου το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι το πρόγραμμα και οι προτεραιότητες που θα ακολουθήσει στο επόμενο εξάμηνο η σλοβακική προεδρία της Κοινότητας, οι Σλοβάκοι αρμόδιοι έδωσαν μια γεύση στους ευρωβουλευτές.

Πιο συγκεκριμένα, Σλοβάκοι υπουργοί συνάντησαν και ενημέρωσαν σχετικά τις αντίστοιχες Επιτροπές του ευρωκοινοβουλίου, μεταξύ των οποίων και την Επιτροπή για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη. Σε αυτή τη συζήτηση, η κρίση σε κλάδους αγροτικών προϊόντων, οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, οι διαπραγματεύσεις για το διεθνές εμπόριο, τα βιολογικά και η δασοκομία ήταν τα βασικά ζητήματα που έθεσαν οι Σλοβάκοι.

Αναλυτικότερα, την ανάγκη για κοινές ευρωπαϊκές λύσεις απέναντι στην αγροτική κρίση αλλά και απέναντι στις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές τόνισε η Σλοβάκα υπουργός Γεωργίας Γκαμπριέλα Ματίτσνα (προεδρεύουσα για το επόμενο εξάμηνο του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας), στη συνάντηση που είχε με την Επιτροπή Γεωργίας του ευρωκοινοβουλίου στις 13 Ιουλίου. Η σλοβακική προεδρία θα επιδιώξει να σημειώσει πρόοδο για το σχέδιο πρότασης που αφορά τα βιολογικά προϊόντα, τα κτηνιατρικά φάρμακα και τη νομοθεσία για τις φαρμακούχες ζωοτροφές. Η απλούστευση της ευρωενωσιακής γεωργικής πολιτικής, η προώθηση της βιώσιμης δασοκομίας και η υποστήριξη ισορροπημένων διεθνών εμπορικών συμφωνιών θα είναι επίσης ψηλά στην ημερήσια διάταξη, σημείωσε η Ματίτσνα.

Οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής τόνισαν από την πλευρά τους ότι οι δυσκολίες στις γεωργικές αγορές απαιτούν περαιτέρω δράση τώρα, προσθέτοντας ότι αναμένουν ο αρμόδιος Επίτροπος Φιλ Χόγκαν να καταλήξει σε νέα μέτρα στις 18 Ιουλίου (όπως εξάλλου είχε ο ίδιος ανακοινώσει στο προηγούμενο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας τον Ιούνιο) και να τα συζητήσει μαζί τους αμέσως μετά.

16 July 2016
Banner
Banner