Συνεργασία ΥΠΑΑΤ και Περιφερειών για την υλοποίηση του ΠΑΑ 2014-2020

24 October 2019

Συνεργασία ΥΠΑΑΤ και Περιφερειών για την υλοποίηση του ΠΑΑ 2014-2020

Το νέο μοντέλο στοχοθεσίας και προγραμματισμού θέτει σε άμεση εφαρμογή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και εφαρμογή των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, πραγματοποιήθηκε διευρυμένη συνάντηση υπό τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μ. Βορίδη και τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Κ. Μπαγινέτα, στην οποία συμμετείχαν ο εκπρόσωπος της ΕΝΠΕ - Περιφερειάρχης Ηπείρου, Α. Καχριμάνης, οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειών καθώς και υπηρεσιακά στελέχη του ΥΠΑΑΤ (Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και ΟΠΕΚΕΠΕ) και των Περιφερειών (Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειών). Για τον ίδιο σκοπό, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17/10/2019 αντίστοιχη τεχνική συνάντηση με τις Ομάδες Τοπικής Δράσης που υλοποιούν τα τοπικά προγράμματα LEADER.

Ο κ. Βορίδης στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής του Υπουργείου και επεσήμανε την αναγκαιότητα της αποτελεσματικής αξιοποίησης χρηματοδοτικών μέσων και εργαλείων, όπως του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα και την υλοποίηση επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Τόνισε δε ότι ο προγραμματισμός που τίθεται προϋποθέτει την στοχοπροσήλωση όλων των εμπλεκομένων στην επιδίωξη απτών αποτελεσμάτων, στη βάση τόσο των χρονικών όσο και των χρηματοδοτικών περιορισμών της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

Ο Γενικός Γραμματέας Κ. Μπαγινέτας στην ομιλία του έθεσε τις βασικές αρχές του πλαισίου στοχοθεσίας και προγραμματισμού, τους στόχους καθώς και το χρονοδιάγραμμα των απαραίτητων ενεργειών για την επίτευξή τους. Τόνισε ότι ο συγκεκριμένος σχεδιασμός αποσκοπεί στην επίσπευση της ενεργοποίησης και εφαρμογής των μέτρων, την έγκαιρη ένταξη και υλοποίηση των επενδύσεων, ιδιωτικών και δημοσίων, και την προοδευτική βελτίωση των ποσοστών απορρόφησης για τον περιορισμό του κινδύνου απώλειας πόρων στο πέρας της προγραμματικής περιόδου.

Αναφέρθηκε επίσης, στην ορθολογική αξιοποίηση του εργαλείου της υπερδέσμευσης ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη απορρόφηση των πόρων, η έγκαιρη απόσβεσή της καθώς και η ελαχιστοποίηση του κινδύνου καθυστέρησης υλοποίησης των έργων και μη ολοκλήρωσής τους εντός των χρονικών ορίων της προγραμματικής περιόδου.

Ζήτησε δε από τους εκπροσώπους των Περιφερειών να θέσουν την επίτευξη των στόχων του ΠΑΑ ψηλά στις προτεραιότητές τους, δεδομένης της σημαντικής χρηματοδοτικής βαρύτητας των μέτρων του και της συμβολής του στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της χώρας.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ενημέρωσε επίσης τους εκπροσώπους των Περιφερειών για τις νεότερες εξελίξεις σχετικά με τις διαβουλεύσεις για την νέα ΚΑΠ καθώς και για τον προγραμματισμό της προετοιμασίας του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου, καλώντας τους να συμμετέχουν ενεργά και ουσιαστικά στον σχεδιασμό του.

24 October 2019
Banner