Θεσμικά και κλαδικά θέματα στη συνάντηση Βορίδη – ΠΟΓΕΔΥ στο ΥΠΑΑΤ

23 September 2019

Θεσμικά και κλαδικά θέματα στη συνάντηση Βορίδη – ΠΟΓΕΔΥ στο ΥΠΑΑΤ

Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Μ. Βορίδη είχε την Παρασκευή 20/9 το Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων.

Η συνάντηση, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, διεξήχθη σε εξαιρετικό κλίμα και κατά τη διάρκειά της συζητήθηκαν θεσμικά και κλαδικά θέματα τα οποία είχαν με υπόμνημα της Ομοσπονδίας κατατεθεί προς τον υπουργό από τις 23 του περασμένου Αυγούστου, καθώς και του πρωτοβάθμιου σωματείου των Ιχθυολόγων του Δημοσίου (ανήκει στη δύναμη της ΠΟΓΕΔΥ) που κατατέθηκε αυθημερόν.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΟΓΕΔΥ:

«Ο κ. Υπουργός προέβη σε  διεξοδική ανάλυση όλων των θεμάτων και σε ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη του Γ.Σ. Για μεγάλο μέρος αυτών είτε απάντησε κατ΄ αρχήν θετικά, είτε εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ. Ν. Κακαβά να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες για την τεκμηριωμένη υποβολή τους στις συναρμόδιες υπηρεσίες και Υπουργεία.

Ενδεικτικά αναφέρουμε την θετική άποψη του κ. Υπουργού για την υπογραφή ΕΣΣΕ για την απασχόληση των Γεωτεχνικών του Δημοσίου, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου του Ταμείου Γεωργίας & Κτηνοτροφίας,  αλλά και τη θετική του αντιμετώπιση, με παράλληλη ανάθεση στον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας, της υπόθεσης οργάνωσης και προώθησής του, της θεσμοθέτησης και στους Γεωτεχνικούς επιδόματος 6‰, παρόμοιο με αυτό που θεσμοθετήθηκε για τους μηχανικούς του Δημοσίου (ν. 4412/2016, άρθρο 53).

Η Ομοσπονδία μας δηλώνει πως τέτοιου είδους συναντήσεις και συνεργασίες μόνο θετικά αποτελέσματα μπορούν να έχουν και πως ευελπιστεί και θα επιδιώξει την καθιέρωσή τους με το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας τόσο του ΥΠΑΑΤ, όσο και όλων των άλλων φορέων του Δημοσίου που υπηρετούν Γεωτεχνικοί (π.χ. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Αποκεντρωμένεες Διοικήσεις, Περιφέρειες, κλπ.)».

23 September 2019
Banner