Συνάντηση για τους νέους Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ στη Θεσσαλονίκη

15 September 2017

Συνάντηση για τους νέους Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ στη Θεσσαλονίκη

Ενημερωτική συνάντηση σχετικά με τους νέους Κωδικοποιημένους Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ οργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 82ης ΔΕΘ και έγινε παρουσία του Γενικού Γραμματέα, Αντώνη Παπαδεράκη (κεντρική φωτο), αφορούσε την παρουσίαση των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ και τον συντονισμό των ελέγχων στην αγορά.

Ανοίγοντας την εκδήλωση ο κ. Παπαδεράκης υπογράμμισε ότι οι βελτιώσεις στους Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ έγιναν λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των παρατηρήσεων όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την αποσαφήνιση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων κατά τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων και παροχής υπηρεσιών με γνώμονα την ορθή πληροφόρηση των καταναλωτών και τη διευκόλυνση του έργου των ελεγκτικών μηχανισμών.

Ο ίδιος τόνισε επίσης ότι η επικαιροποίηση των Κανόνων κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να ενσωματωθεί το σύνολο των αλλαγών που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στην εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και προσέθεσε ότι με την αναβάθμιση του ρόλου του ΣΥΚΑΠ σε μηχανισμό συντονισμού των συναρμόδιων Υπουργείων για την εποπτεία της αγοράς για την πάταξη του παρεμπορίου και της φοροαποφυγής διευκολύνοντας το έργο των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών και την ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς.

Στη συνέχεια, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Θεσμικών Ρυθμίσεων & Εποπτείας της Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας, Χρήστος Νικόλσκυ, παρουσίασε βασικά στοιχεία των νέων Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ και των ρυθμίσεων που έγιναν για τη διασφάλιση της ασφαλούς διακίνησης, εμπορίας και προώθησης βασικών εγχώριων προϊόντων και υπηρεσιών, εδώδιμων και βιομηχανικών, στη βάση των αναγκών της αγοράς και των δυνατοτήτων  των ελεγκτικών μηχανισμών.

Τα βήματα που έχουν γίνει, υπό τον συντονισμό του Συντονιστικού Κέντρου Αντιμετώπισης του Παραεμπορίου (ΣΥΚΑΠ), στο μέτωπο των συντονισμένων ελέγχων σε όλο το εύρος της διακίνησης και εμπορίας των προϊόντων υπογράμμισε ο Εκτελεστικός Υπεύθυνος του ΣΥΚΑΠ, Βασίλης Μαστρογιάννης. Όπως σημείωσε, χρειάζεται ακόμη καλύτερος συντονισμός για την περαιτέρω βελτίωση της δράσης των μικτών κλιμακίων ελέγχου που θα επιφέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και θα ενισχύσουν την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, τέθηκε το σύνολο των ζητημάτων που απασχολούν τα στελέχη των Περιφερειών και τις ελεγκτικές αρχές, ενώ υπήρξε δέσμευση από όλους για διεύρυνση της συνεργασίας και βελτίωσης του συντονισμού, αλλά και ειδική δέσμευση από πλευράς του Γενικού Γραμματέα κ. Παπαδεράκη. για την περαιτέρω επεξεργασία των προτάσεων που κατατέθηκαν.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κ. Γιουτίκας, ο Διευθυντής της Οικονομικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας Ασ. Χριστοδουλίδης, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Δ. Χαμπίδης, ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ν. Τσοτσόλης, οι επικεφαλής των διευθύνσεων Ανάπτυξης και Εμπορίου της Μακεδονίας και στελέχη των Περιφερειών Κεντρικής, Δυτικής και Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

15 September 2017
Banner