Συμπράξεις Καινοτομίας και Συστήματα Ποιότητας βάζει μπροστά το ΥΠΑΑΤ για το 2018

15 December 2017

Συμπράξεις Καινοτομίας και Συστήματα Ποιότητας βάζει μπροστά το ΥΠΑΑΤ για το 2018

Στον προγραμματισμό του ΥΠΑΑΤ για την πορεία εφαρμογής σημαντικών δράσεων  του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου, κατά την ομιλία του στην 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αγριά Βόλου.

Ο Υπουργός υπογράμμισε πως το έτος 2017 παρά τη δύσκολη οικονομική περίοδο για τη χώρα,  επιτεύχθηκαν, με συνέπεια και εντατικές προσπάθειες,  οι βασικοί στόχοι που αφορούν αφενός στην ενεργοποίηση των σημαντικότερων σε χρηματοδοτική βαρύτητα μέτρων του ΠΑΑ με έμφαση στις επενδυτικές δράσεις και αφετέρου στη συνέχιση και βελτίωση του ρυθμού πληρωμών και απορρόφησης των πόρων, με στόχο την τόνωση της αγροτικής οικονομίας και των αγροτικών περιοχών.

Ο Υπουργός επισκέφθηκε στη συνέχεια τη συνεταιριστική γαλακτοβιομηχανία ΕΒΟΛ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου. Ο κ. Αποστόλου ξεναγήθηκε στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της μονάδας και συμμετείχε σε σύσκεψη με τη συμμετοχή και  παραγωγών μελών του  Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου,  όπου αναφέρθηκε διεξοδικά στις δράσεις και τις ενέργειες του ΥΠΑΑΤ για τη στήριξη του κτηνοτροφικού κλάδου. Ειδικότερα αναφέρθηκε στη ρύθμιση για τις βοσκήσιμες γαίες, με την οποία αντιμετωπίστηκαν βασικά ζητήματα της κτηνοτροφίας, στην  αλλαγή του ορισμού του βοσκότοπου  σε επίπεδο Ε.Ε. εντάσσοντας επιπλέον 8 εκατ. στρ. επιλέξιμων εκτάσεων, στην αειφορική διαχείριση μέσω των διαχειριστικών σχεδίων που συντάσσονται αυτή την περίοδο, στην στήριξη της  ζωικής παραγωγής με τη διεύρυνση των συνδεδεμένων ενισχύσεων από τα 63 εκατ. στα 124, στη θέσπιση ξεκάθαρων κανόνων  και  στη διαφάνεια στην αγορά του γάλακτος και του κρέατος με τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής αναγραφής της χώρας άμελξης του γάλακτος και προέλευσης του κρέατος κ.ά.

Σε δήλωσή του ο κ. Αποστόλου ανέφερε τα εξής:  «Ήθελα να συνδέσω την παρουσία μου στη Μαγνησία με την επίσκεψη σε μια πολύ σημαντική συνεταιριστική επιχείρηση που είναι η ΕΒΟΛ. Η ΕΒΟΛ στηρίζει πράγματι τους κτηνοτρόφους διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα την τιμή απορρόφησης του γάλακτος, δουλεύει αποκλειστικά με ελληνικό γάλα και παράγει πραγματικά ποιοτικά προϊόντα. Είναι ένα παράδειγμα υγιούς συνεταιριστικής δραστηριότητας και αξίζει τη στήριξή μας».

Ακολουθεί η ομιλία του κ. Αποστόλου στην 4η  συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ.

«Κυρίες και Κύριοι,

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα να χαιρετίζω σήμερα εδώ στο Βόλο και τη Περιφέρεια Θεσσαλίας τις εργασίες της 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και να βρίσκομαι ανάμεσα σε όλους εσάς, που με το θεσμικό σας ρόλο συμμετέχετε και συμβάλλετε στην εξυπηρέτηση των στόχων του και την επιτυχή εφαρμογή του.

Με την συμπλήρωση δύο χρόνων από την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, έχουμε τη δυνατότητα να αποτιμήσουμε την μέχρι σήμερα πορεία εφαρμογής του και  να θέσουμε τον προγραμματισμό μας για την επόμενη χρονιά.

Ασφαλώς και  δεν ήταν λίγα αυτά που πετύχαμε αν αναλογιστεί κανείς τις δύσκολες πραγματικά οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που βιώσαμε τα προηγούμενα χρόνια και που αναπόφευκτα καθόριζαν  το περιβάλλον που όλοι μας λειτουργήσαμε και που φυσικά επηρέασαν και την υλοποίηση του νέου Προγράμματος.   

Δύο στόχους είχαμε το 2017, την ενεργοποίηση των σημαντικότερων σε χρηματοδοτική βαρύτητα μέτρων του ΠΑΑ με έμφαση στις επενδυτικές δράσεις και τη συνέχιση και βελτίωση του ρυθμού πληρωμών και απορρόφησης των πόρων με στόχο την τόνωση της αγροτικής οικονομίας και των αγροτικών περιοχών στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε.

Σταθήκαμε συνεπείς, καθώς μέσα από τις εντατικές προσπάθειες όλων μας, καταφέραμε  να ενεργοποιηθεί ένα μεγάλο μέρος του νέου ΠΑΑ και μάλιστα  πιο σύντομα από κάθε άλλη προγραμματική περίοδο, σημαντικών μέτρων, όπως αυτό που είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι προκηρύσσουμε σήμερα :

Τα σχέδια βελτίωσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 316 εκατ. ευρώ και έχει κατανεμηθεί στις Περιφέρειες, με βάση αντικειμενικούς δείκτες σε συνεργασία και διαβούλευση μαζί τους. Το ποσοστό ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την Περιφέρεια και την ιδιότητα υποψηφίου δικαιούχου.

Δίνεται μεγαλύτερη στήριξη με προσαύξηση του ποσοστού ενίσχυσης στους νέους γεωργούς μέχρι 80%, στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές μέχρι 75%  και στα συνεργατικά σχήματα μέχρι και 85%.

Προτεραιότητα δίνεται στα σχέδια βελτίωσης που αφορούν στην κτηνοτροφία, και δη στην αιγοπροβατοτροφία, στα οπωροκηπευτικά, στις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και σε καλλιέργειες ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή.

Ακόμη, δόθηκε η δυνατότητα και στις Περιφέρειες να ορίσουν τις δικές τους προτεραιότητες στους τομείς που εκείνες επιθυμούν.

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων είναι από 21.12.2017 έως και 2.4.2018. Έτσι δίνεται επαρκής χρόνος να προετοιμαστούν κατάλληλα οι υποψήφιοι δικαιούχοι αλλά και η έναρξη επιλεξιμότητας των δαπανών να είναι από το Δεκέμβρη του 2017.

Οι στόχοι μας για την επόμενη χρονιά, το 2018,  πρέπει να είναι εξίσου φιλόδοξοι.

Να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας, όπως είπα και στην ομιλία μου για τον προϋπολογισμό στη Βουλή στην ενεργοποίηση των μέτρων, που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη βασικών δομών υποστήριξης των παραγωγών, δομές που απουσιάζουν από τον πρωτογενή τομέα και που έχουμε ήδη προετοιμάσει εντατικά το προηγούμενο διάστημα μέσα από εκτεταμένη διαβούλευση, καθώς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν για να στηρίξουν την διαρθρωτική ανασυγκρότηση του τομέα.

Και αναφέρομαι στις δομές για τη τεχνική και επιστημονική Συμβουλευτική Υποστήριξη των παραγωγών από γεωπόνους και κτηνιάτρους, ώστε να ενισχυθεί η παραγωγικότητα των εκμεταλλεύσεών τους και κατ΄ επέκταση η ανταγωνιστικότητα του πρωτογενή τομέα σε τομείς όπως της γεωργίας ακριβείας, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της βιοοικονομίας, κλπ., αλλά και  η αξιοποίηση του επιστημονικού και γεωτεχνικού μας δυναμικού που υποαπασχολείται ή εξαναγκάζεται σε φυγή στο εξωτερικό.

Αναφέρομαι επίσης στις δομές Συνεργασίας για τη μεταφορά γνώσης και την προώθηση της καινοτομίας στον πρωτογενή τομέα, μέσω της δημιουργίας συμπράξεων καινοτομίας για την ανάπτυξη επιχειρησιακών συνεργειών μεταξύ των φορέων της αγροδιατροφικής αλυσίδας με στόχο την αναζήτηση νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών που θα προσδώσουν προστιθέμενη αξία στα προϊόντα, θα συνεισφέρουν στην σύνδεση της έρευνας με τη γεωργική πρακτική και τις επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα και θα βελτιώσουν τη θέση και το εισόδημα των παραγωγών στην αλυσίδα αξίας.

Επιπρόσθετα, μέσω των συμπράξεων αυτών μπορούν να αναζητηθούν νέοι τρόποι σύνδεσης της γεωργικής παραγωγής με τη πλούσια φυσική, πολιτιστική και αγροτική παράδοση και κληρονομιά των αγροτικών περιοχών καθώς και του σημαντικού τουριστικού δυναμικού της χώρας.

Επίσης, η ανάδειξη της Ποιότητας και η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των εγχώριων αγροδιατροφικών προϊόντων αποτελεί βασική προτεραιότητα της στρατηγικής μας, και τη νέα χρονιά θα ενεργοποιήσουμε το μέτρο για την ενίσχυση της ποιότητας και εξωστρέφειας των γεωργικών προϊόντων, μέσω του οποίου χρηματοδοτείται η πιστοποίηση των παραγωγών για την εξασφάλιση ποιοτικών σημάτων για τα προϊόντα τους καθώς και η προώθηση πιστοποιημένων ποιοτικών προϊόντων από συνεργατικά σχήματα, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών.

Διανύσαμε τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής του ΠΑΑ, στα οποία πορευτήκαμε με συνέπεια και οδηγό μας την πίστη μας ότι ο πρωτογενής τομέας της χώρας και οι αγροτικές μας περιοχές αξίζουν ένα καλύτερο μέλλον.

Ήδη όλα δείχνουν ότι η χώρα μας το 2018 βγαίνει από την κρίση. Στην πορεία  αυτή η συμβολή μας θα είναι ουσιαστική, όχι μόνο γιατί ο αγροτικός χώρος έχει τις δυνατότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα να πρωταγωνιστήσει, ούτε γιατί έχουμε  τους πολύτιμους πόρους του ΠΑΑ, που ασφαλώς τους χρειαζόμαστε, αλλά  και γιατί πρέπει να ανταποκριθούμε άμεσα και αποτελεσματικά στις ανάγκες και τις προσδοκίες των ελλήνων αγροτών.

Με τις σκέψεις αυτές θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση τον Πρόεδρο της Επιτροπής, να ευχαριστήσω όλους εσάς που ο καθένας από τη θέση του, συνδράμετε ουσιαστικά στην επιτυχή υλοποίηση του Προγράμματος και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες σας καθώς και καλή και δημιουργική χρονιά».

15 December 2017
Banner