ΣΕΚ κατηγορεί ΕΦΕΤ για «ελληνοποίηση» εισαγόμενων αμνοεριφίων

29 April 2022

ΣΕΚ κατηγορεί ΕΦΕΤ για «ελληνοποίηση» εισαγόμενων αμνοεριφίων

Με μια οξεία ανακοίνωση ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας κατηγορεί τον ΕΦΕΤ ότι «βαφτίζει τα σφάγια αμνοεριφίων που έχουν εκτραφεί σε  Κράτος Μέλος της Ε.Ε. ελληνικά αρκεί να έχουν σφαγεί στην Ελλάδα». Συγκεκριμένα όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του ο ΣΕΚ, στην ενημέρωση των καταναλωτών που εξέδωσε στις 15.4.2022 ο ΕΦΕΤ για την περίοδο του Πάσχα περιέχει τη φράση «Στα σφάγια αμνοεριφίων εγχώριας παραγωγής (δηλαδή από ζώα που έχουν εκτραφεί στην Ελλάδα ή σε Κράτος Μέλος της Ε.Ε. και έχουν σφαγεί στην Ελλάδα)».

Όπως υπενθυμίζει ο ΣΕΚ «ο Εκτελεστικός Κανονισμός (EE) αριθμ. 1337/2013 της Επιτροπής θεσπίζει κανόνες σχετικά με την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης στην επισήμανση νωπών, διατηρημένων με απλή ψύξη ή κατεψυγμένων κρεάτων και, συγκεκριμένα, για τα προβατοειδή και αιγοειδή η ένδειξη «Εκτροφή» αναφέρεται στο Κράτος Μέλος ή στην τρίτη χώρα όπου έλαβε χώρα η τελευταία περίοδος εκτροφής, διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών, ή, σε περίπτωση που το ζώο έχει σφαγεί σε ηλικία μικρότερη των έξι μηνών, στο Κράτος Μέλος ή στην τρίτη χώρα όπου έλαβε χώρα η συνολική εκτροφή.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1337/2013, «Ελληνικά» δύναται να επισημανθούν τα κρέατα μόνο εάν αποδεικνύεται από την επιχείρηση, με τρόπο ικανοποιητικό, ότι το κρέας έχει αποκτηθεί από ζώα που έχουν γεννηθεί, εκτραφεί και σφαγεί στην Ελλάδα».

Καταλήγοντας ο ΣΕΚ θέτει ερωτήματα:

Αναρωτιόμαστε τι πραγματικά συμβαίνει και γιατί δεν εφαρμόζουμε τον κανονισμό της Ε.Ε.; Πως προστατεύεται  ο καταναλωτής που πίστευε ότι απολάμβανε  ελληνικό αρνί και κατσίκι και πως θωρακίζεται η ελληνική κτηνοτροφία και παραγωγή;

Αυτή η απαράδεκτη ανακοίνωση του ΕΦΕΤ καταφέρεται κατά των Ελλήνων παραγωγών κτηνοτρόφων – πτηνοτρόφων και των καταναλωτών.

Πολλά χρόνια ο ΣΕΚ  αντιπαλεύει τις παράνομες «ελληνοποιήσεις» στο κρέας, το γάλα, το μέλι κ.α.  και θα συνεχίσει αυτόν τον αγώνα με οποιοδήποτε μέσο.

Ζητάμε να ανακληθεί άμεσα αυτή η οδηγία του ΕΦΕΤ που «ελληνοποιεί» και εισαγόμενα αμνοερίφια  από χώρες  της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

29 April 2022
Banner
Banner