Σειρά παραβάσεων και «καμπάνες» σε επιχειρήσεις τροφίμων από τον ΕΦΕΤ

31 May 2019

Σειρά παραβάσεων και «καμπάνες» σε επιχειρήσεις τροφίμων από τον ΕΦΕΤ

Ο ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο της ενημέρωσης σχετικά με τα αποτελέσματα της άσκησης των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του, ανακοινώνει ότι με την υπ. αριθμ. 9η / 31 – 5 – 2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, επικυρώνει επιβολή προστίμων σε 14 επιχειρήσεις τροφίμων, συνολικού ύψους €228.353.    

Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα αφορούν super market, προμηθευτή ελαιολάδου σε επιχείρηση μαζικής εστίασης, τυποποιητήριο πατάτας, οινοποιείο, αποθήκη χονδρικού εμπορίου και επιχείρηση επεξεργασίας και συντήρησης κρέατος για: 

 • Παραγωγή, διακίνηση και διάθεση μη ασφαλών τροφίμων.
 • Αποκλίσεις ως προς την εφαρμογή HACCP.
 • Λειτουργία χωρίς άδεια.
 • Παραπλανητική επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση τροφίμων.
 • Μη συμμόρφωση ως προς τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής.
 • Μη τήρηση νομοθεσίας υλικών σε επαφή με τρόφιμα.
 • Μη συμμόρφωση για ισχυρισμούς διατροφής.
 • Μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για τη διάθεση των τροφίμων, ως προς την επάρκεια και πληρότητα των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων.
 • Μη συμμόρφωση ως προς την υποχρέωση εγγραφής στα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία Μητρώα.
 • Έλλειψη ειδικής εκπαίδευσης προσωπικού μονάδων τεμαχισμού κρέατος.
 • Μη ύπαρξη διαδικασιών διαχείρισης παραγόμενων ΖΥΠ στο σύστημα αυτοελέγχου της εγκατάστασης / μονάδας.
 • Παρακώλυση και παρεμπόδιση ελέγχου.
 • Παραγωγή και διάθεση νοθευμένων τροφίμων.
 • Μη ανακοίνωση και συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές στις περιπτώσεις ανάκλησης ή απόσυρσης τροφίμων.
 • Μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με τη σήμανση καταλληλότητας και αναγνώρισης επί των τροφίμων ζωικής προέλευσης.
 • Κάθε άλλη μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στον τομέα των τροφίμων (κατοχή, διακίνηση και διάθεση τροφίμων παρελθούσης ημερομηνίας ανάλωσης).

"Ο ΕΦΕΤ καλεί τις επιχειρήσεις τροφίμων να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην πιστή τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας, τόσο για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων όσο και για την ορθή λειτουργία τους και διαβεβαιώνει το καταναλωτικό κοινό ότι συνεχίζει τους συστηματικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλίζει και να προστατεύει τα  συμφέροντα των καταναλωτών" καταλήγει σχετική ανακοίνωση του Φορέα.

31 May 2019
Banner