Σε ΦΕΚ η Απόφαση για πουλερικά και αλλαντικά στις Λαϊκές

07 June 2018

Σε ΦΕΚ η Απόφαση για πουλερικά και αλλαντικά στις Λαϊκές

Εκδόθηκε, επτά περίπου μήνες μετά την ψήφιση του Ν4497/2017 για την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, η Υπουργική Απόφαση 56740 της 29/5/2018 που προσδιορίζει τις κατηγορίες αδειών επαγγελματιών πωλητών σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν4497/2017.

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος νόμος έδινε δικαίωμα διακίνησης πουλερικών, κουνελιών, αλλαντικών στις λαϊκές αγορές. Όπως φαίνεται στην Απόφαση, τα είδη εμπορίας για τα οποία χορηγείται άδεια επαγγελματία πωλητή, χωρίζονται σε 5 κατηγορίες: Α) Πρωτογενή διατροφικά προϊόντα γης, συμβατικά και βιολογικά (περιλαμβάνονται νωπά πουλερικά και κουνέλια). Β) Νωπά αλιευτικά. Γ) Μεταποιημένα και κατεψυγμένα (εδώ περιλαμβάνονται κρεατικά και αλλαντικά). Δ) Είδη κηπουρικής. Ε) Βιομηχανικά είδη. ΣΤ) Υπηρεσίες παροχής πρόχειρων γευμάτων. Οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών μπορούν να πωλούν προϊόντα μόνο μίας από τις ανωτέρω κατηγορίες Α΄ έως και ΣΤ΄, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά είναι γραμμένα στην άδειά τους από την αρμόδια για την έκδοση και ανανέωση της άδειας Αρχή. Ειδικά, κάθε πωλητής της κατηγορίας Α΄ μπορεί να προσθέσει στην άδειά του έως τρία (3) προϊόντα της κατηγορίας Γ΄ και αντίστροφα.

Σημειώνεται ότι οι υφιστάμενες επαγγελματικές άδειες στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες προϊόντων.

Εδώ η Υπουργική Απόφαση.

07 June 2018
Banner