Σε ερωτήσεις ευρωβουλευτών για το σκάνδαλο με τα αυγά, απαντά η Κομισιόν

31 August 2017

Σε ερωτήσεις ευρωβουλευτών για το σκάνδαλο με τα αυγά, απαντά η Κομισιόν

Η μόλυνση αυγών με το εντομοκτόνο Fipronil, ένα διατροφικό σκάνδαλο που επηρέασε τα περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συζητείται σήμερα ανάμεσα στην Επιτροπή Agri του Ευρωκοινοβουλίου και στην Κομισιόν.

Οι ευρωβουλευτές μέλη της Επιτροπής Agri σκοπεύουν να θέσουν στους εκπροσώπους της Κομισιόν ερωτήσεις για τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια τροφίμων και να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες του σκανδάλου με τα μολυσμένα αυγά σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων στην Ε.Ε. Αναμένεται επίσης να συζητηθούν τρόποι για:

- Να βελτιωθεί η λειτουργία του Συστήματος Άμεσης Ειδοποίησης της Ε.Ε.,

- Να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα αυγά αλλά και στα τρόφιμα που περιέχουν αυγά προέλευσης Ε.Ε., και

- Να αποζημιωθούν οι ορνιθοπαραγωγοί.

Υπενθυμίζουμε ότι το Fipronil είναι ένα εντομοκτόνο το οποίο η Ε.Ε. έχει απαγορεύσει να χρησιμοποιείται σε ζώα από τα οποία παράγονται τρόφιμα. Η παράνομη χρήση του σε ορνιθοτροφικές εκμεταλλεύσεις αναφέρθηκε για πρώτη φορά στις 20 Ιουλίου, σε εγκαταστάσεις της Ολλανδίας και του Βελγίου. Μέχρι σήμερα, 21 κράτη μέλη της Ε.Ε. έχουν επηρεαστεί από το σκάνδαλο, εκατομμύρια αυγά έχουν αποσυρθεί από την αγορά και έχουν αποκλειστεί από την πρόσβαση των προϊόντων τους στην αγορά, όλες οι «ύποπτες» εγκαταστάσεις.

31 August 2017
Banner