Ευρωκοινοβούλιο: Εγκρίθηκε το ψήφισμα για την κατάργηση της εκτροφής ζώων σε κλωβούς

11 June 2021

Ευρωκοινοβούλιο: Εγκρίθηκε το ψήφισμα για την κατάργηση της εκτροφής ζώων σε κλωβούς

Υπέρ της σταδιακής κατάργησης της εκτροφής ζώων σε κλουβιά τοποθετήθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ανταποκρινόμενοι στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «End the Cage Age», οι ευρωβουλευτές ζήτησαν από την Κομισιόν να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για την απαγόρευση της εκτροφής σε κλωβούς στην Ε.Ε., πιθανώς ήδη από το 2027.

Οι ευρωβουλευτές προτείνουν να μεσολαβήσει η απαραίτητη μεταβατική περίοδος αλλά και εμπεριστατωμένη επιστημονική αξιολόγηση αντικτύπου. Το σχετικό ψήφισμα που πέρασε από το Ευρωκοινοβούλιο εγκρίθηκε με 558 ψήφους υπέρ, 37 κατά και 85 αποχές.

Προσέγγιση ανά ζωικό είδος, κίνητρα και χρηματοδότηση

Ο σταδιακός τερματισμός της χρήσης κλωβών θα πρέπει να βασίζεται σε προσέγγιση ανά ζωικό είδος, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των διαφόρων ζώων και διασφαλίζοντας ότι όλα διαθέτουν συστήματα στέγασης που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, υποστηρίζει το Κοινοβούλιο. Πριν από τις όποιες νομοθετικές αλλαγές, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους μια επαρκή μεταβατική περίοδο, συνοδευόμενη από κατάλληλη στήριξη.

Η στήριξη αυτή θα μπορούσε να περιλαμβάνει κατάλληλες συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες κατάρτισης, κίνητρα και χρηματοδότηση προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των αγροτών και να αποτραπεί η μετεγκατάσταση της αγροτικής παραγωγής της Ε.Ε. σε μέρη όπου τα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων είναι χαμηλότερα από εκείνα της Ε.Ε.

Το Κοινοβούλιο ζητά επίσης μια πιο ολοκληρωμένη πολιτική τροφίμων για τη στήριξη της μετάβασης προς ένα πιο βιώσιμο σύστημα τροφίμων, αλλά και για να αποτραπεί η εγκατάλειψη της κτηνοτροφικής παραγωγής από μικρομεσαίους επαγγελματίες στο χώρο και να σταματήσει η περαιτέρω συγκέντρωση αγροτικών εκμεταλλεύσεων στα χέρια των λίγων μεγάλων.

Ίδια πρότυπα για όλα τα εισαγόμενα προϊόντα

Σύμφωνα με το Κοινοβούλιο, μια δίκαιη εμπορική πολιτική που διασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού αποτελεί προϋπόθεση για υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η Κομισιόν και τα κράτη μέλη θα πρέπει, συνεπώς, να επικεντρωθούν περισσότερο στη θέσπιση αποτελεσματικών ελέγχων και τελωνειακών ελέγχων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα εισαγόμενα αγροδιατροφικά προϊόντα πληρούν τα πρότυπα της Ε.Ε. για καλή διαβίωση των ζωικών ειδών.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης όλα τα ζωικά προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ να παράγονται σε πλήρη συμμόρφωση με τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης συστημάτων εκτροφής χωρίς κλωβούς.

Επιμένουν ότι οι υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να επαναξιολογηθούν προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τηρούνται τα ίδια πρότυπα τόσο όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων όσο και την ποιότητα των προϊόντων.

Καλούν τέλος την Κομισιόν να προωθήσει την καλή μεταχείριση των ζώων σε διεθνές επίπεδο.

11 June 2021
Banner
Banner