Κατάργηση των κλουβιών για εκτρεφόμενα ζώα θα προτείνει η Κομισιόν

30 June 2021

Κατάργηση των κλουβιών για εκτρεφόμενα ζώα θα προτείνει η Κομισιόν

Την τελευταία ημέρα του Ιουνίου η Κομισιόν αποφάσισε να ανταποκριθεί θετικά στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Τέλος στα κλουβιά» («End the Cage Age»), η οποία υλοποίησε μεγάλης έκτασης εκστρατεία με στόχο να τερματιστεί η πρακτική αυτή καθώς, όπως ισχυρίζεται, «Τα κλουβιά προκαλούν αβάσταχτη δυστυχία σε τεράστιο αριθμό παραγωγικών ζώων κάθε χρόνο. Επιβάλλουν στα ζώα οδυνηρές συνθήκες διαβίωσης, και δεν εξυπηρετούν κανέναν σκοπό καθώς υπάρχουν βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις χωρίς κλουβιά και με καλύτερη μεταχείριση των ζώων».

Ως απάντηση στην Πρωτοβουλία Πολιτών, η Κομισιόν παρουσίασε σχέδια νομοθετικής πρότασης έως το 2023 για την απαγόρευση των κλουβιών για ορισμένα εκτρεφόμενα ζώα. Η πρόταση θα αποτελέσει μέρος της υπό εξέλιξη αναθεώρησης της νομοθεσίας για την καλή μεταχείριση των ζώων στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο».

Ενώ η ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των ζώων εφαρμόζεται σε όλα τα εκτρεφόμενα ζώα, μερικά μόνο καλύπτονται από τους κανόνες για τον εγκλωβισμό. Τώρα, η Κομισιόν δεσμεύεται να υποβάλει, έως το τέλος του 2023, νομοθετική πρόταση για τη σταδιακή κατάργηση και, εντέλει, την απαγόρευση της χρήσης συστημάτων κλουβιών για όλα τα ζώα που αναφέρονται στην πρωτοβουλία.

Ειδικότερα, η πρόταση της Κομισιόν θα αφορά:

  • ζώα που καλύπτονται ήδη από τη νομοθεσία: όρνιθες ωοπαραγωγής, χοιρομητέρες και μόσχους·
  • Άλλα ζώα, όπως: κουνέλια, πουλάδες, κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής, ορνίθια αναπαραγωγής, ορτύκια, πάπιες και χήνες. Για τα ζώα αυτά, η Επιτροπή έχει ήδη ζητήσει από την EFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων) να συμπληρώσει τα υφιστάμενα επιστημονικά στοιχεία για τον καθορισμό των όρων που απαιτούνται για την απαγόρευση των κλουβιών.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», η Επιτροπή έχει ήδη δεσμευτεί να προτείνει αναθεώρηση της νομοθεσίας για την καλή μεταχείριση των ζώων, μεταξύ άλλων σχετικά με τη μεταφορά και την εκτροφή, η οποία επί του παρόντος υποβάλλεται σε έλεγχο καταλληλότητας, που θα ολοκληρωθεί έως το καλοκαίρι του 2022.

Παράλληλα με τη νομοθεσία και για να διευκολυνθεί η ισορροπημένη και οικονομικά βιώσιμη μετάβαση στη γεωργία χωρίς κλουβιά, η Επιτροπή θα επιδιώξει τη λήψη ειδικών μέτρων στήριξης σε βασικούς συναφείς τομείς πολιτικής, όπως το εμπόριο, η έρευνα και η καινοτομία. Ειδικότερα, η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική θα παράσχει χρηματοδοτική στήριξη και κίνητρα –όπως το νέο μέσο οικολογικών προγραμμάτων– για να βοηθήσει τους γεωργούς να αναβαθμιστούν με εγκαταστάσεις φιλικότερες προς τα ζώα σύμφωνα με τα νέα πρότυπα. Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να αντλήσουν πόρους από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη στήριξη των γεωργών στην προσαρμογή σε συστήματα χωρίς κλουβιά.

Τι ακολουθεί

Δεδομένου ότι η κατάργηση της χρήσης κλουβιών θα απαιτήσει αλλαγές στα υφιστάμενα συστήματα εκτροφής, η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης τις κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μέτρων που πρέπει να ληφθούν και τα οφέλη για την καλή διαβίωση των ζώων σε μια εκτίμηση επιπτώσεων που θα ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2022. Στο πλαίσιο αυτό, θα διεξαχθεί δημόσια διαβούλευση το αργότερο έως τις αρχές του 2022. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τη σκοπιμότητα των εργασιών για την προτεινόμενη νομοθεσία που θα τεθεί σε ισχύ από το 2027.

Τι δήλωσαν Κυριακίδου, Βοϊτσεχόφσκι

Με αφορμή την απάντηση της Κομισιόν, η Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε: «Τα ζώα είναι ευαίσθητα όντα και έχουμε ηθική, κοινωνική ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων στη γεωργική εκμετάλλευση αντικατοπτρίζουν το γεγονός αυτό. Η σημερινή απάντηση αποτελεί βασικό βήμα προς μια φιλόδοξη αναθεώρηση της νομοθεσίας για την καλή διαβίωση των ζώων το 2023, προτεραιότητα που θέσαμε από την έναρξη της θητείας μου. Η δέσμευσή μας είναι σαφής: η σταδιακή κατάργηση των κλουβιών για τα εκτρεφόμενα ζώα θα αποτελέσει μέρος των δράσεών μας στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και θα οδηγήσει σε πιο βιώσιμα συστήματα γεωργίας και τροφίμων. Είμαι αποφασισμένη να διασφαλίσω ότι η ΕΕ θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή δράσης για την καλή διαβίωση των ζώων στην παγκόσμια σκηνή και ότι θα ανταποκριθούμε στις προσδοκίες της κοινωνίας.»

Από την πλευρά του ο Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι, επίτροπος Γεωργίας, ανέφερε: «Ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς υψηλά πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων. Χάρη στους πολίτες μας, η Επιτροπή θα είναι ακόμη πιο φιλόδοξη από την άποψη αυτή και θα καταργήσει σταδιακά τη χρήση συστημάτων κλουβιών για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Η Πράσινη Συμφωνία και η στρατηγική της «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», με την υποστήριξη της νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, θα είναι καίριας σημασίας για τη μετάβαση σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων. Αυτή η πρωτοβουλία πολιτών απλώς επιβεβαιώνει ότι η μετάβαση αυτή ανταποκρίνεται επίσης στο αίτημα της κοινωνίας για πιο δεοντολογική και βιώσιμη γεωργία».

30 June 2021
Banner