Πρόστιμα σε επιχειρήσεις τροφίμων από τον ΕΦΕΤ

22 April 2019

Πρόστιμα σε επιχειρήσεις τροφίμων από τον ΕΦΕΤ

Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους € 37.000 σε 3 επιχειρήσεις τροφίμων, επικύρωσε ο ΕΦΕΤ, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Όπως ενημερώνει ο Φορέας, τα πρόστιμα αφορούν μία τουριστική – εμπορική επιχείρηση, μία επιχείρηση παραγωγής μειγμάτων και ένα super market. Και στις τρεις περιπτώσεις διαπιστώθηκε παραγωγή, διακίνηση και διάθεση μη ασφαλών τροφίμων.

«Ο ΕΦΕΤ καλεί τις επιχειρήσεις τροφίμων να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην πιστή τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας, τόσο για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων όσο και για την ορθή λειτουργία τους και διαβεβαιώνει το καταναλωτικό κοινό ότι συνεχίζει τους συστηματικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλίζει και να προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών», καταλήγει η ανακοίνωση.

22 April 2019
Banner