Πρόστιμα για μη υποβολή ισοζυγίου γάλακτος επέβαλε ο ΕΛΓΟ

19 October 2018

Πρόστιμα για μη υποβολή ισοζυγίου γάλακτος επέβαλε ο ΕΛΓΟ

Πρόστιμα σε έντεκα (11) επιχειρήσεις παραγωγής, μεταποίησης, τυποποίησης, διακίνησης και εμπορίας γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων επέβαλε ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σύμφωνα με ανακοίνωσή του. Όπως αναφέρει, τα πρόστιμα επιβλήθηκαν μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού στις 17/10 και αφορούν επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν έγκαιρα ή καθόλου τη Μηνιαία Δήλωση Ισοζυγίου Γάλακτος για μέρος ή όλο το 1ο εξάμηνο του 2018. Στη λιτή ανακοίνωση δεν αναφέρονται περισσότερα στοιχεία.

19 October 2018
Banner
Banner