Προσοχή στους ελεγκτές- μαϊμού συνιστά ο ΕΦΕΤ

25 September 2015

Καταγγελίες δέχεται ο ΕΦΕΤ για άτομα που επικαλούνται εργασιακή σχέση με τον ελεγκτικό φορέα και επισκέπτονται επιχειρήσεις τροφίμων. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο ΕΦΕΤ, υπάρχει αυξητική τάση σε τέτοια κρούσματα αντιποίησης αρχής από άτομα που προσπαθούν να εξαπατήσουν τις επιχειρήσεις και να αποσπάσουν χρηματικά ποσά προκειμένου δήθεν να αποφύγουν ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
«Δηλώνουμε κατηγορηματικά -αναφέρει ο ΕΦΕΤ- ότι στις περιπτώσεις όπου πράγματι διαπιστώνονται παραβάσεις σε ελεγχόμενες από τον ΕΦΕΤ επιχειρήσεις, ακολουθούνται οι νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Φορέα, είτε για την επιβολή διοικητικής κύρωσης δια των αρμοδίων οργάνων του, είτε ποινικής δια της παραπομπής των παραβατών στη δικαιοσύνη.
Τονίζουμε, επίσης, ότι οι υπάλληλοι του ΕΦΕΤ φέρουν πάντα υπηρεσιακή ταυτότητα και εντολή ελέγχου της υπηρεσίας τους, τις οποίες και επιδεικνύουν κατά την προσέλευσή τους στην ελεγχόμενη επιχείρηση».
Ο ΕΦΕΤ εφιστά την προσοχή σε όλους τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων και τους καλεί να καταγγέλλουν άμεσα τέτοια περιστατικά στην Αστυνομία.

25 September 2015
Banner
Banner